Thứ sáu, Ngày 26/02/2021 -

Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2021
Ngày đăng: 23/02/2021  22:04
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/02/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao đơn vị thực hiện mua sắm tập trung năm 2021.

 

Theo đó, Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2021 gồm:

 

Danh mục tài sản ngành giáo dục: Bàn ghế học sinh, giáo viên; Trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1, lớp 2, lớp 6; Trang thiết bị phòng dạy học ngoại ngữ; Trang thiết bị dạy học môn Lý, Hóa, Sinh; Trang thiết bị Giáo dục thể chất và quốc phòng (trang bị cho các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường trên địa bàn tỉnh).

 

Danh mục tài sản ngành y tế: Hệ thống máy lọc nước vận hành tự động sử dụng uống trực tiếp; Trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh chuyên dùng; Trang thiết bị tin học (Máy vi tính; Máy in; Máy photocopy; Máy quét Scan và các thiết bị phụ trợ kèm theo); Trang thiết bị xét nghiệm chuyên dùng; Trang thiết bị phòng mổ thăm dò chức năng chuyên dùng (trang bị cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn).

 

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế thực hiện mua sắm tập trung đối với tài sản đã được quy định tại Danh mục.

 

Việc điều chỉnh danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung đã được phê duyệt tại Quyết định này do UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định hiện hành. Các trường hợp không áp dụng mua sắm tập trung là các tài sản quy định tại khoản 4 Điều 67 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ./.

 

Cổng TTĐT tỉnh