Thứ hai, Ngày 03/10/2022 -

Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu
Ngày đăng: 02/03/2021  20:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Kon Tum ban hành Nghị quyết số 06/NQ-UBBC về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

 

Theo Nghị quyết, toàn tỉnh có 13 đơn vị bầu cử. Cụ thể:

 

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Quyết Thắng, Quang Trung, Ngô Mây và các xã: Vinh Quang, Ngọk Bay, Kroong (thành phố Kon Tum); số đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 03 đại biểu.

 

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Thắng Lợi, Duy Tân, Thống Nhất, Trường Chinh và các xã: Đăk Cấm, Đăk Blà, Đăk Rơ Wa (thành phố Kon Tum); số đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 03 đại biểu.

 

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi và các xã: Chư Hreng, Đoàn Kết, Hòa Bình, Đăk Năng và Ia Chim (thành phố Kon Tum); số đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 03 đại biểu.

 

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các xã: Đăk La, Hà Mòn, Ngọk Wang, Ngọk Réo, Đăk Ngọk và Đăk Ui (huyện Đắk Hà); số đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 03 đại biểu.

 

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm có thị trấn Đăk Hà và các xã: Đăk Pxi, Đăk Hring, Đăk Mar, Đăk Long (huyện Đăk Hà); số đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 04 đại biểu.

 

Đơn vị bầu cử số 6: Huyện Đăk Tô; số đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 05 đại biểu.

 

Đơn vị bầu cử số 7: Huyện Tu Mơ Rông; số đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 04 đại biểu.

 

Đơn vị bầu cử số 8: Huyện Ngọc Hồi; số đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 05 đại biểu.

 

Đơn vị bầu cử số 9: Huyện Đăk Glei; số đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 05 đại biểu.

 

Đơn vị bầu cử số 10: Huyện Sa Thầy; số đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 05 đại biểu.

 

Đơn vị bầu cử số 11: Huyện Ia H'Drai; số đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 03 đại biểu.

 

Đơn vị bầu cử số 12: Huyện Kon Plông; số đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 04 đại biểu.

 

Đơn vị bầu cử số 13: Huyện Kon Rẫy; số đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 04 đại biểu.

 

Tổng số đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại 13 đơn vị bầu cử là 51 đại biểu./.

Cổng TTĐT tỉnh