Chủ nhật, Ngày 11/04/2021 -

Đảm bảo công tác y tế và phòng chống dịch COVID-19 phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng: 05/03/2021  16:45
Mặc định Cỡ chữ
Sở Y tế vừa ban hành Kế hoạch về đảm bảo công tác y tế và phòng chống dịch COVID-19 phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Kế hoạch triển khai đưa ra các nội dung chủ yếu như: Tăng cường, đảm bảo hệ thống giám sát các bệnh truyền nhiễm thông suốt từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở; Giám sát thường xuyên, giám sát các điểm, các bệnh gây dịch ở tất cả các tuyến, đảm bảo công tác thông tin báo cáo và thường trực phòng chống dịch theo đúng quy định.

 

Đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa hệ điều trị và hệ dự phòng trong công tác giám sát, phát hiện để xử lý, khoanh vùng dập dịch ngay từ những ca dịch bệnh đầu tiên.

 

Kiện toàn các Đội đáp ứng nhanh (RRT) và các Đội phản ứng nhanh nội, ngoại viện luôn thường trực để đáp ứng kịp thời với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong quá trình diễn ra bầu cử.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, tập trung vào việc chấp hành các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; lấy mẫu xét nghiệm chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm để phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm và kiên quyết những vi phạm theo quy định của Nhà nước; Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở cách ly tập trung trước và trong thời gian bầu cử. Giám sát phát hiện các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn trước và trong suốt quá trình diễn ra công tác bầu cử.

 

Công tác thường trực cấp cứu, kiểm soát bệnh dịch tại chỗ bố trí các kíp trực cấp cứu lưu động 24/24h tại đơn vị bao gồm các cán bộ y tế có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm, đảm bảo đầy đủ cơ số trang thiết bị, thuốc, xe cứu thương,…để chủ động, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ khi có tình huống cấp cứu, dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra.

 

Đảm bảo thường trực cấp cứu y tế, chăm sóc sức khỏe và xử lý kịp thời các tình huống cho các đại biểu và các cán bộ, công dân tham gia phục vụ và bầu cử. Bố trí phòng cách ly y tế tạm thời khi có trường hợp nghi ngờ, khẩn trương, kịp thời thông báo Đội đáp ứng nhanh kiểm tra sức khoẻ, kiểm tra thông tin dịch tễ, nếu thấy nguy cơ sẽ xử lý theo tình huống theo qui định (chuyển công dân, đại biểu… về cơ sở điều trị hoặc về khu cách ly tập trung, lấy mẫu và làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2).

 

Theo Kế hoạch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, kịp thời tham mưu Sở Y tế đề xuất UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cụ thể tại các điểm bầu cử phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện địa phương. Tổ chức kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị công tác phòng chống dịch COVID-19 trước và trong thời gian diễn ra bầu cử./.

 

          Cổng TTĐT tỉnh