Thứ 4, Ngày 12/05/2021 -

Tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò
Ngày đăng: 05/03/2021  16:40
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 04/3/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 742/UBND-NNTN chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò.

 

Để chủ động phòng, chống và không để dịch bệnh lây lan diện rộng, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung các nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò theo đúng quy định; tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp - PTNT và UBND tỉnh.

 

Chủ động xây dựng, ban hành giải pháp tiêm phòng vắc xin phòng bệnh hiệu quả cho đàn gia súc trên địa bàn, phù hợp với điều kiện của địa phương.

 

Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế tại địa phương, quyết định việc sử dụng vắc xin Lumpyvac (đã được đánh giá sau tiêm phòng tại các thời điểm 28, 35 và 42 ngày) để tiêm phòng khẩn cấp phòng bệnh Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò thuộc diện tiêm phòng. Đối tượng và phạm vi tiêm phòng: Trâu, bò tại các địa phương đã, đang có dịch bệnh Viêm da nổi cục và các địa phương có nguy cơ cao (trong phạm vi bán kính 100km từ địa phương có dịch Viêm da nổi cục).

 

Chủ động rà soát, thống kê số lượng trâu, bò thuộc diện tiêm phòng trong phạm vi nêu trên; xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí mua vắc xin và tổ chức triển khai tiêm phòng khẩn cấp vắc xin Viêm da nổi cục. Thực hiện tiêm phòng vắc xin theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, đơn vị cung ứng vắc xin và cơ quan thú y địa phương; tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm đánh giá vắc xin sau tiêm phòng.

 

Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vât; tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép; chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Viêm da nổi cục theo quy định; Thường xuyên cử công chức có chuyên môn phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi; Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, vắc xin... và kịp thời cấp phát đầy đủ khi có đề nghị của địa phương; Chủ trì đề xuất nhu cầu kinh phí mua vắc xin và kinh phí triển khai tiêm phòng khẩn cấp vắc xin Viêm da nổi cục, điều chỉnh bổ sung kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh năm 2021 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

 

Cổng TTĐT tỉnh