Thứ hai, Ngày 03/10/2022 -

Triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 129-TB/TU ngày 01/3/2021
Ngày đăng: 07/03/2021  08:23
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 05/3/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 747/UBND-KTTH yêu cầu triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 129-TB/TU ngày 01/3/2021.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

 

Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

 

Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, kiên quyết không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn.

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H’Drai tăng cường kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, nhất là khu vực tiếp giáp với Campuchia, không để xảy ra tình trạng xâm nhập, vượt biên trái phép.

 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung các kịch bản phòng, chống dịch, đảm bảo thống nhất, toàn diện, chu đáo, đúng quy định để sẵn sàng kích hoạt khi có tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, trong đó phải dự lường tình huống Việt kiều, người lao động ở Campuchia qua biên giới với số lượng lớn khi tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Campuchia diễn biến phức tạp.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và các đơn vị liên quan:

 

Nâng cao tinh thần trách nhiệm rà soát và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; trong đó, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng Bội đội Biên phòng, Công an, Kiểm lâm và các chủ rừng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có).

 

Tăng cường tổ chức lực lượng tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn không tham gia khai thác, vận chuyển lâm sản, phá rừng trái phép, nhất là việc phá rừng để lấy đất sản xuất nương rẫy. Tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn từ đầu đối với các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp.

 

Ra quân tổng rà soát, kiểm tra và thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2020 - 2021, phấn đấu không để cháy rừng xảy ra; cử cán bộ theo dõi, hướng dẫn người dân phối hợp, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, không để việc phát nương rẫy sản xuất gây ra cháy rừng.

 

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công các dự án trên địa bàn tỉnh:

 

UBND các huyện, thành phố, Chủ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum; có phương án phù hợp để bố trí tái định canh, tái định cư cho người dân bị thu hồi đất ở, đất sản xuất, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trên địa bàn tỉnh.

 

Xây dựng Đề án tổng thể giãn dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số trong nội thành thành phố Kon Tum, gắn với tái định canh, tái định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn:

 

Giao UBND thành phố Kon Tum chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành của tỉnh xây dựng Đề án tổng thể giãn dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số trong nội thành thành phố Kon Tum, gắn với tái định canh, tái định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các ngành liên quan thẩm định Đề án, trình UBND tỉnh để cho ý kiến, báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh trìnhBan Thường vụ Tỉnh ủy./.

 

Cổng TTĐT tỉnh