Chủ nhật, Ngày 11/04/2021 -

Phê duyệt kết quả thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh và huyện năm 2020
Ngày đăng: 07/04/2021  09:02
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 06/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 177/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh và huyện năm 2020.

 

Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh và huyện năm 2020.

 

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách 271 thí sinh đạt kết quả Vòng 1 và triệu tập dự thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2020 tổ chức vào ngày 11/4/2021 theo kế hoạch của UBND tỉnh và Thông báo số 28/TB-HĐTD ngày 18/3/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức về thời gian tổ chức thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Giao Hội đồng tuyển dụng công chức triển khai tổ chức thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh huyện năm 2020 theo quy định.

 

Chi tiết văn bản, tải tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh