Thứ 4, Ngày 12/05/2021 -

Dư chấn động đất trên địa bàn huyện Kon Plông
Ngày đăng: 09/04/2021  15:03
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1141/UBND-NNTN về việc dư chấn động đất trên địa bàn huyện Kon Plông.

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Kon Plông, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình dư chấn động đất trên địa bàn huyện Kon Plông và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện.

 

Giao UBND huyện Kon Plông tiếp tục theo dõi tình hình dư chấn động đất trên địa bàn huyện, kịp thời phát hiện và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả (trong trường họp xảy ra sự cố); đồng thời, thông tin tuyên truyền kịp thời về dư chấn do động đất, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho Nhân dân, tránh hoang mang, nhất là đối với các hộ người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

 

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục theo dõi dư chấn động đất, kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo ứng phó; đồng thời đề nghị các chủ đập thủy lợi, thủy điện kiểm tra, rà soát các công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn kịp thời phát hiện, khắc phục các sự cố, hư hỏng để đảm bảo an toàn công trình./.

 

           Cổng TTĐT tỉnh