Thứ 4, Ngày 12/05/2021 -

Triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam
Ngày đăng: 09/04/2021  15:08
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1137/UBND-NC về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

 

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, Đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân biết, thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn nhằm hướng tới một Việt Nam không còn chịu ảnh hưởng bởi bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh.

 

Cùng với đó, tổ chức, quán triệt và triển khai vận động đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

 

(Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam" do Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tổ chức. Thể lệ cuộc thi, bộ câu hỏi và đáp án được đăng trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ: http://vnmac.gov.vn)

 

Cổng TTĐT tỉnh