Thứ 4, Ngày 12/05/2021 -

Hội nghị đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2021
Ngày đăng: 09/04/2021  23:04
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 09/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021. Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan của tỉnh.

 

Tại điểm cầu cấp huyện có tập thể Ban Thường vụ huyện ủy, thành uỷ; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, thành phố; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy, thành ủy.

 

Quý I/2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN); công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN được thực hiện nghiêm túc; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng từng bước phát huy tác dụng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, chú trọng về công tác PCTN.

 

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch đã được các cấp, các ngành phê duyệt; qua kiểm tra, thanh tra đã kịp thời phát hiện các sai phạm trong một số lĩnh vực; kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, phòng ngừa sai phạm tại các đơn vị. Các cơ quan tố tụng đã thường xuyên phối hợp liên ngành, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn...

 

Bên cạnh đó, một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; việc tặng quà, nhận quà… chưa thật sự phát huy tác dụng ngăn ngừa hành vi tham nhũng; việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc  chuyển đổi vị trí công tác còn chậm; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện vụ việc có liên quan đến hành vi tham nhũng,…

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan chức năng trong việc xử lý các vụ việc, vụ án còn tồn đọng phải kết thúc sớm; đề nghị các Đảng bộ huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị phát huy những kết quả đạt được trong quý I/2021 trong công tác phòng chống tham nhũng.

 

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên, liên tục tổ chức quán triệt công tác PCTN đến cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo xử lý các kết luận của thanh tra, kiểm toán, kết luận kiểm tra, giám sát của Đảng phải kịp thời, không để tồn đọng, kéo dài.

 

Các Đảng bộ, các cơ quan, đơn vị toàn tỉnh làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính để góp phần hạn chế tham nhũng vặt; thường xuyên, liên tục giáo dục cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức khi thực thi công vụ.

 

Các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, kết luận các vụ án, vụ việc còn tồn đọng chưa kết luận, truy tố, xét xử được. Đồng thời, triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch đã ban hành.

 

Vũ Huệ