Thứ 4, Ngày 12/05/2021 -

Chấp thuận chủ trương Dự án Trang trại nông nghiệp tổng hợp
Ngày đăng: 09/04/2021  23:08
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/4/2021, UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 02 Dự án Trang trại nông nghiệp tổng hợp thực hiện tại thôn Kon Tu Peng, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô.

Theo đó, Dự án trang trại nông nghiệp tổng của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện Xanh sản xuất nấm các loại phục vụ cho thị trường, chăn nuôi gia cầm cung cấp cho thị trường; diện tích đất dự kiến sử dụng: 13.199,9m2. Dự án có công suất nuôi gà thịt 15 tấn/năm; trồng nấm 18 tấn/ năm; thời hạn hoạt động 20 năm; tổng vốn 4,3 tỷ đồng.

 

Dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp của Công ty TNHH PFT sản xuất nấm các loại phục vụ cho thị trường, chăn nuôi gia cầm cung cấp cho thị trường; diện tích đất dự kiến sử dụng: 12.348,5m2. Dự án có công suất nuôi gà thịt 15 tấn/năm; trồng nấm 18 tấn/ năm; thời hạn hoạt động 20 năm; tổng vốn 4,1 tỷ đồng.

 

Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

 

Cổng TTĐT tỉnh