Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để thu hút đầu tư
Ngày đăng: 21/04/2021  19:33
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1264/UBND-KTTH chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 169-TB/TU ngày 13/4/2021.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan các địa phương tập trung triển khai các giải pháp cấp bách để phòng tránh đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh; trước mắt khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ cao để đặt biển cảnh báo; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em.

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để thu hút đầu tư đối với các dự án, như: Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Kon Tum; Dự án Khách sạn tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla; Dự án Tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao, phường Quyết Thắng; Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại khu đất Bến xe Kon Tum, phường Quang Trung; định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện về UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

 

Thẩm định ý tưởng quy hoạch và đầu tư đối với các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum, gồm: Dự án Tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao; Dự án Khu đô thị mới Nam sông Đăk Bla; Dự án Khu đô thị du lịch Nam sông Đăk Bla.

 

Tiếp tục khẩn trương rà soát, quy hoạch và thực hiện tốt quy hoạch các mỏ đất phục vụ san lấp mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định, nhất là các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum.Rà soát tiến độ thực hiện các thủ tục cấp phép, khai thác đất san lấp của một số dự án đã có chủ trương, báo cáo UBND tỉnh để làm việc với các ngành nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn cung đất san lắp phục vụ xây dựng các công trịnh hạ tầng trên địa bàn thành phố Kon Tum và các huyện.

 

Cổng TTĐT tỉnh