Thứ 4, Ngày 12/05/2021 -

Hội nghị quán triệt Nghị quyết đại hội XIII của Đảng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp
Ngày đăng: 28/04/2021  16:49
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 28/4, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp (CCTP) và phát động thi đua chuyên đề ngành Nội chính Đảng, giai đoạn 2021-2026. Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.

 

Đại biểu tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan liên quan của tỉnh.

 

Hội nghị tổ chức quán triệt cho toàn ngành Nội chính Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và CCTP được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng và thực hiện Chương trình hành động của ngành Nội chính Đảng nhằm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống.

 

Nhiệm kỳ vừa qua, công tác nội chính đạt nhiều kết quả nổi bật, tình hình chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; công tác phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rất cao và được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ; tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng giảm, gắn kết giữa “xây” và “dựng”; nhận thức của các cấp về vai trò quan trọng của công tác tư pháp và CCTP được nâng lên rõ rệt, hợp tác quốc tế về tư pháp được mở rộng, hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ.

 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn bộc lộ nhiều hạn chế, việc tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết của Đảng có nơi chưa đạt hiệu quả, công tác phòng chống tham nhũng ở một số địa phương chưa có chuyển biến rõ rệt, tham nhũng ở một số lĩnh vực, địa bàn còn nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội; hiệu lực, hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; một bộ phận cán bộ tư pháp còn hạn chế về ý thức chính trị, phẩm chất và năng lực…

 

Tại Hội nghị, đại diện Ban Nội chính Trung ương đã thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII về nhiệm vụ công tác nội chính, PCTN và CCTP và Phát động thi đua chuyên đề giai đoạn 2021-2025 các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị ngành Nội chính Đảng cần nghiên cứu, hoàn thiện quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về quản lý kinh tế - xã hội, PCTN để “không thể tham nhũng”; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xét xử, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng để “không dám than nhũng”; đẩy mạnh cải cách tiền lương, nâng cao thu nhập để “không cần tham nhũng”.

 

Ngành Nội chính Đảng cần triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh - trật tự trong tình hình mới; tập trung đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm kinh tế, tham nhũng…; bồi dưỡng chuyên môn công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp cho cán bộ chủ chốt và cán bộ, công chức làm công tác nội chính của các địa phương và bộ, ngành Trung ương…

 

Phan Phượng