Thứ 4, Ngày 12/05/2021 -

Bế mạc Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng: 28/04/2021  20:42
Mặc định Cỡ chữ
Sau một ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp tổng kết) HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Các vị đại biểu đã dành thời gian để nghiên cứu, thảo luận và có nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm vào các báo cáo, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan Tư pháp trình kỳ họp. Qua đó, cung cấp cho HĐND tỉnh nhiều thông tin xác đáng trước khi xem xét, quyết định.

 

Qua thảo luận, HĐND tỉnh thống nhất cho rằng trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND các cấp trong tỉnh đã linh động, nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, các quy định của pháp luật có liên quan đến cơ quan dân cử ở địa phương và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, giữ vững an ninh, quốc phòng, ổn định và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trong tỉnh thông qua việc ban hành kịp thời chính sách phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chính sách phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh; cho vay tiêu dùng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nạn "tín dụng đen"… Qua đó, đã khẳng định được vị trí, vai trò và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, các cơ quan của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

 

Kết quả nổi bật nhất là việc Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tích hợp các cuộc giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh vào cùng 01 thời điểm, ở cùng 01 địa phương đã được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao. Việc làm này vừa bảo đảm các quy định của pháp luật hiện hành, tránh được sự trùng lặp về các nội dung giám sát, tiết kiệm ngân sách, vừa rút ngắn thời gian, giảm đáng kể các cuộc làm việc với cơ sở, ngành, địa phương... nhưng vẫn bảo đảm chất lượng giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Bên cạnh đó, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh đã được tổ chức đến tận thôn, làng, tổ dân phố. Một vài địa phương thực hiện được việc tổ chức tiếp xúc cử tri 03 cấp tại các thôn, làng, tổ dân phố như: Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Đăk Tô... Những kiến nghị của cử tri được chính quyền các cấp giải quyết kịp thời, hiệu quả đã đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của đa số cử tri. Từ đó có thể khẳng định rằng, hoạt động tiếp xúc cử tri đã thật sự hướng về cơ sở, phục vụ thiết thực đời sống của Nhân dân.

 

HĐND tỉnh cũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, các Ban của HĐND, UBND tỉnh và các ngành, các cấp, các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả những nghị quyết do HĐND ban hành.

 

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp

 

Trên cơ sở thảo luận dân chủ, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 51 Nghị quyết (08 Nghị quyết chuyên đề và 43 Nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh các chủ trương đầu tư đối với các dự án trên địa bàn tỉnh) để thể chế hóa quy định của pháp luật và các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh và các ngành chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo.

 

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

 

Để đáp ứng niềm tin son sắc và nguyện vọng thiết thực của cử tri và Nhân trong tỉnh với mục tiêu xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng phồn vinh và thịnh vượng, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

 

Rà soát kỹ càng, kiểm tra chặt chẽ tất cả các khâu, các công việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 2021-2026 bảo đảm đúng quy trình, quy định, đúng luật nhằm lựa chọn và bầu đúng những người thật sự có đức, có tài vào cơ quan quyền lực nhà nước các cấp; tuyệt đối không để xảy ra sơ sót.

 

Đối với HĐND các cấp cần tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, thực hiện 6 nhiệm vụ cơ bản đã được HĐND tỉnh chỉ ra. Trong đó,đặc biệt chú trọng và làm tốt công tác giám sát; đồng thời thực hiện chủ trương hướng về cơ sở trong công tác tiếp xúc cử tri nhằm nhằm giúp cho đại biểu giữ được mối quan hệ mật thiết với cử tri, từ đó sẽ làm tốt hơn nữa việc giám sát kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nghiên cứu, thực hiện tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề.

 

UBND tỉnh và các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ ý kiến của HĐND tỉnh; khẩn trương tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND các cấp trong nhiệm kỳ qua để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới. Tiếp tục rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch đã đề ra, trước mắt tập trung thực hiện Kết luận số 29-KL/TU ngày 08/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I/2021; phương hướng, nhiệm vụ quý II-2021 và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra ở mức cao nhất.

 

Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc

trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 41 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

 

 Dương Nương