Thứ 7, Ngày 25/09/2021 -

Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày đăng: 29/04/2021  21:57
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 29/4/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

1. Mục tiêu đầu tư:

 

Từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum nói riêng, tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh Tây Nguyên nói chung.

 

Cái thiện và nâng cao năng lực khai thác kết cấu hạ tầng giao thông trong khu vực, chia sẻ lưu lượng phương tiện giao thông trên quốc lộ 24 giảm thiểu tai nạn giao thông, tạo liên kết vùng và kết nối liên hoàn logistic kết nối huyện Kon Plông, khu du lịch sinh thái Măng Đen và các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

 

Tăng sức hút đầu tư, phục vụ phát triển các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn, là tuyến đường kết hợp giữa du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng với du lịch lễ hội, du lịch làng nghề khu du lịch sinh thái Măng Đen, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng, tạo sự ổn định đời sống nhân dân, củng cố thế trấn bảo vệ an ninh, quốc phòng cho khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

 

2. Quy mô đầu tư:

 

Chiều dài xây dựng khoảng 62 km, đường giao thông cấp III - miền núi nền đường rộng 9,0m, mặt đường bê tông xi măng và lời gian cố rộng 8m, các công trình thoát nước và an toàn giao thông.

 

3. Dự án nhóm: B.

 

4. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 1.300 tỷ đồng.

 

5. Nguồn vốn đầu tư:

 

Nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng (Theo Công văn 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ), ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

 

7. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm.

 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2021.

 

HĐND tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. Ban quản lý các dự án 98 chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện.

 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XI Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 28/4/2021.

 

Cổng TTĐT tỉnh