Thứ 4, Ngày 22/09/2021 -

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 03/05/2021  10:20
Mặc định Cỡ chữ
Vừa qua, trên cơ sở kết quả Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ký ban hành các Nghị quyết về phể duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến Trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei do Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei quản lý dự án. Dự án có quy mô đầu tư thuộc công trình giao thông cấp 4 với tổng chiều dài xây dựng khoảng 17,32km; tổng mức đầu tư dự án khoảng 263.262 triệu đồng.

 

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675 xã Ya Ly huyện Sa Thầy do Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum quản lý dự án. Quy mô đầu tư bao gồm 01 cầu vượt lòng hồ thủy điện Ya Ly có chiều dài khoảng 0,34km; đường giao thông dài 2,3km; tổng mức đầu tư dự án khoảng 169.234 triệu đồng.

 

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49 + 500 – Km52 (giao với Đường Hồ Chí Minh) do Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum quản lý dự án. Dự án đầu tư với quy mô đường giao thông dài khoảng 2,5km; tổng mức đầu tư dự án khoảng 128.940 triệu đồng.

 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 – Km17 + 00 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum quản lý dự án. Dự án đầu tư với quy mô đường cấp V miền núi dài 24,1km; tổng mức đầu tư dự án khoảng 156.060 triệu đồng.

 

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 – Km24 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum quản lý dự án. Dự án đầu tư với quy mô đường cấp IV miền núi dài 21,16km; tổng mức đầu tư dự án khoảng 129.773 triệu đồng.

 

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thông 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (đoạn qu địa phận huyện Tu Mơ Rông) do Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông quản lý dự án. Dự án có quy mô đầu tư với tổng chiều dài xây dựng khoảng 7,8km (gồm đường và công trình cầu); tổng mức đầu tư dự án khoảng 220.000 triệu đồng.

 

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thông 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) do Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà quản lý dự án. Dự án có quy mô đầu tư có phần đường giao thông có chiều dài toàn tuyến khoảng 8,33km; 01 cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu và công trình thoát nước, công trình phòng hộ, an toàn giao thông và nút giao; tổng mức đầu tư dự án khoảng 171.725 triệu đồng.

 

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam, như sau: Đường giao thông đo thị chiều dài xây dựng khoảng 3,77,km; nền đường rộng 16 km; mặt đường bê tông nhựa rộng khoảng 10,0m; vỉa hè rộng 2x3m; Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến bao gồm: Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải; cấp nước sinh hoạt; điện chiếu sáng và điện sinh hoạt; tổng mức đầu tư dự án khoảng 109.484 triệu đồng.

 

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia do Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai quản lý dự án. Dự án có quy mô đầu tư với tổng chiều dài xây dựng khoảng 15km (gồm đường và các công trình thoát nước, an toàn giao thông); tổng mức đầu tư dự án khoảng 149.882 triệu đồng.

 

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (đoạn km7+316,41 – km12+482,07) do Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai quản lý dự án. Dự án có quy mô đầu tư với tổng chiều dài xây dựng khoảng 5,2km; tổng mức đầu tư dự án khoảng 43.268 triệu đồng.

 

Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Dal đến tiếp giáp dự án từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le do Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai quản lý dự án. Dự án có quy mô đầu tư phần đường giao thông với tổng chiều dài xây dựng khoảng 10,5km và 02 cầu (01 cầu bê tông cốt thép dài 33m; 01 cầu bê tông cốt thép dài 66m);  tổng mức đầu tư dự án khoảng 104.248 triệu đồng.

 

Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào – Văn Lem) do Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô quản lý dự án. Dự án có quy mô đầu tư bao gồm phần đường với tổng chiều dài xây dựng khoảng 12,3km; 01 cầu bê tông cốt thép dài 24m và công trình thoát nước; tổng mức đầu tư dự án khoảng 99.620 triệu đồng.

 

Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 30/4/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường kết hợp kè suối Đăk Ter Trung tâm huyện Tu Mơ Rông (các đoạn còn lại) do Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông quản lý dự án. Dự án có quy mô đầu tư bao gồm đường giao thông với tổng chiều dài xây dựng khoảng 900m; tuyến kè dài 1,8km và công trình phụ trợ; tổng mức đầu tư dự án khoảng 77.270 triệu đồng.

 

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 30/4/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Phan Đình Giót nối dài vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum do Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum quản lý dự án. Dự án có quy mô đầu tư với tổng chiều dài tuyến đường khoảng 1,74km; tổng mức đầu tư dự án khoảng 90.300 triệu đồng.

 

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 30/4/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo – cầu Nhà máy đường), thành phố Kon Tum do Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum quản lý dự án. Dự án có quy mô đầu tư với tổng chiều dài xây dựng khoảng 1,505km; tổng mức đầu tư dự án khoảng 77.051 triệu đồng.

 

Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 30/4/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Đào Duy Từ (đoạn Nguyễn Huệ – Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum; hạng mục Nền; mặt đường và hệ thông thoát nước do Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum quản lý dự án. Dự án có quy mô đầu tư với tổng chiều dài xây dựng khoảng 1,400km; tổng mức đầu tư dự án khoảng 55.625 triệu đồng.

 

Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 30/4/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Khánh Dư (đoạn U Rê – Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum do Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum quản lý dự án. Dự án có quy mô đầu tư với tổng chiều dài xây dựng khoảng 1,200km; tổng mức đầu tư dự án khoảng 71.894 triệu đồng./.

 

                                                                                                                        VĂN MINH