Thứ 4, Ngày 12/05/2021 -

Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 02/05/2021  23:12
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/5/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1370/KH-UBND về việc thực hiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Kế hoạch nhằm mục đích cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021; làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

 

Mục tiêu của Kế hoạch hình thành và phát triển đa dạng các phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản theo chuỗi bền vững có ứng dụng thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc, phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độ, đặc điểm của sản xuất nông nghiệp và yêu cầu của thị trường. Ưu tiên phát triển kênh tiêu thụ nông sản có liên kết chuỗi để hạn chế và xóa bỏ dần hiện tượng “được mùa mất giá”, chủ động thị trường và giá bán nông sản, từ đó nâng cao giá trị nông sản, nâng cao thu nhập của đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp; tổ chức, cá nhân kinh doanh nông sản.

 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Lượng tiêu thụ nông sản thông qua các kênh liên kết đạt khoảng 20% lượng tiêu thụ nông sản trên thị trường; Số hợp tác xã tham gia mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ đạt 35% tổng số hợp tác xã, phấn đấu đến năm 2025 có 20% số hợp tác xã thực hiện tiêu thụ nông sản cho các thành viên và nông dân trên địa bàn; số trang trại có liên kết tiêu thụ nông sản chiếm 30% tổng số trang trại; Số doanh nghiệp thực hiện phương thức tổ chức tiêu thụ theo kênh liên kết đạt khoảng 40% tổng số doanh nghiệp; Tối thiểu 20% sản phẩm, hàng hóa sử dụng mã số, mã vạch, có hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản; 50% sản phẩm nông sản thuộc chương trình OCOP (từ 3-4 sao) được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

 

Định hướng đến năm 2030: Phấn đấu đến lượng nông sản tiêu thụ qua các kênh liên kết đạt khoảng 50% lượng tiêu thụ nông sản trên thị trường. Số hợp tác xã tham gia mô hình liên kết sản xuất- tiêu thụ đạt 60% tổng số hợp tác xã, phấn đấu đến năm 2030 có 30% số hợp tác xã thực hiện tiêu thụ nông sản cho các thành viên và nông dân trên địa bàn; số trang trại có liên kết tiêu thụ nông sản chiếm 50% tổng số trang trại. Số doanh nghiệp thực hiện phương thức tổ chức tiêu thụ theo kênh liên kết đạt khoảng 60% tổng số doanh nghiệp.Tối thiểu 40% sản phẩm, hàng hóa sử dụng mã số, mã vạch, có hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản; 80% sản phẩm nông sản thuộc chương trình OCOP (từ 3-4 sao) được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

 

Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Phát triển hạ tầng thương mại; Tăng cường công tác xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; Ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm; Thúc đẩy các mô hình liên kết tổ chức sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản; Xây dựng vùng nguyên liệu, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Rà soát, đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi, phát triển hạ tầng thương mại. Triển khai thực hiện các giải pháp phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh.

 

Phối hợp lực lượng Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh hàng hóa nói chung thu mua nông sản nói riêng, đặc biệt là hoạt động kinh doanh nông sản của các thương nhân nước ngoài.

 

Huy động các nguồn lực xã hội tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại. Tổ chức triển khai các chính sách, giải pháp khuyến công, xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh, các sản phẩm OCOP lồng ghép với việc triển khai các chương trình, đề án của Bộ Công Thương, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Phối hợp vận động các chủ thể trong chuỗi liên kết tham gia mô hình liên kết tiêu thụ nông sản, nhất là các doanh nghiệp lớn, hợp tác xã.

 

Vận động doanh nghiệp tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường chế biến sâu nâng cao giá trị, chất lượng nông sản. Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, nhập khẩu trang thiết bị phục vụ chế biến, xuất khẩu./.

 

                                                                                          Cổng TTĐT tỉnh