Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở 02 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 11/05/2021  09:58
Mặc định Cỡ chữ
Căn cứ Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27/4/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; thực hiện Công văn số 23/CV-UBBC ngày 28/4/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Kon Tum về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh. Cổng thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở 02 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm thành phố Kon Tum và các huyện: KonPlông, Kon Rẫy, Sa Thầy và Ia H'Drai. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người; số người ứng cử: 05 người. Nội dung chi tiết xem tại đây!

 

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi và Đăk Glei. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người; số người ứng cử: 05 người. Nội dung chi tiết xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh