Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp
Ngày đăng: 16/05/2021  10:17
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/5/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1569/UBND-KGVX về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD), khu công nghiệp.

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cơ sở lao động trên địa bàn quản lý nghiêm túc thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Quản lý, kiểm soát chặt thông tin người lao động ngoại tỉnh làm việc tại các CSSXKD, khu công nghiệp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; yêu cầu người sử dụng lao động ký cam kết thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở, nơi làm việc.

 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức hướng dẫn cho các CSSXKD, khu công nghiệp về việc phân luồng cách ly y tế, thiết lập phòng cách ly y tế tạm thời khi có trường hợp nghi ngờ COVID-19; truy vết trong trường hợp xuất hiện ca mắc COVID-19 tại các CSSXKD, khu công nghiệp; hướng dẫn sử dụng các chế phẩm sát khuẩn tay nhanh, chế phẩm sát khuẩn bề mặt đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho người sử dụng…

 

Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại các CSSXKD, khu công nghiệp trên địa bàn; xây dựng phương án cách ly xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19 trong các CSSXKD, khu công nghiệp, tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các CSSXKD, khu công nghiệp. Tăng cường kiểm tra công tác tổ chức phân luồng y tế của các cơ sở khám chữa bệnh phục vụ cho người lao động tại các khu công nghiệp.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các CSSXKD, khu công nghiệp; cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho các CSSXKD, khu công nghiệp. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch cho các CSSXKD được đánh giá có nguy cơ lây nhiễm trung bình và nguy cơ lây nhiễm cao. Thực hiện giám sát phòng, chống COVID-19 tại các huyện nơi có các CSSXKD, khu công nghiệp hoạt động. Xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở, nơi làm việc.

 

Trần Thị Huệ