Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Khẩn trương triển khai việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai
Ngày đăng: 03/06/2021  10:17
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/6, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các cơ quan liên quan về triển khai việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai. Đồng chí Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Viễn thông Kon Tum, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum, Chi Cục Thuế thành phố Kon Tum và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Theo thông tin tại buổi làm việc, trong 05 tháng đầu năm 2021, việc cập nhật, xử lý hồ sơ TTHC của ngành Tài nguyên và Môi trường thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh có 16.293 hồ sơ. Tuy nhiên, quy trình xử lý việc thanh toán nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai còn nhiều hạn chế, như: Việc chuyển giao hồ sơ giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế còn nặng tính thủ công; tổ chức, cá nhân có liên quan phải đến nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau để nhận thông báo, thực hiện nghĩa vụ tài chính; việc thanh toán phần lớn còn sử dụng tiền mặt...

 

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 và đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, địa phương triển khai việc tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai và tạo lập tài khoản công dân... Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nên việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đất đai chưa đảm bảo theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan tập trung thảo luận các biện pháp mở rộng việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm góp phần cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong thực hiện các TTHC có liên quan.

 

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh kết luận buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan khắc phục các khó khăn, khẩn trương triển khai việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh để đảm bảo việc xử lý theo quy định.

 

Đề nghị cơ quan Thuế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong tiếp nhận, xử lý nghiệp vụ thuế để thực hiện việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính lĩnh vực đất đai. Đồng thời, các cơ quan liên quan cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi những tiện ích của dịch vụ thanh toán trực tuyến trong thực hiện TTHC; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính để phổ biến, khuyến khích công dân tăng cường việc sử dụng dịch vụ.

 

Trong thời gian tới, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đề xuất phương án áp dụng hệ thống phần mềm chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường đáp ứng yêu cầu tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia.../.

 

                                                                                                   Lê Hằng