Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Nhiệm vụ tuyên truyền một số nội dung trọng tâm trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 09/06/2021  15:56
Mặc định Cỡ chữ
Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Văn bản đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông; trang/cổng thông tin điện tử các cơ quan hành chính Nhà nước triển khai công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm, như:

 

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; công tác tổ chức, quán triệt, học tập, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng Đảng; công tác chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021.

 

Tăng cường tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, như: Liên tục thông tin về việc tiếp tục nâng cảnh báo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh lên mức cao nhất, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm quy định “5K” về phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế; tăng cường thông tin, tuyên truyền mức xử phạt vi phạm về áp dụng biện pháp chống dịch để người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc đeo khẩu trang; tuyên truyền đầy đủ, rõ ràng về mục đích, lợi ích, quy định, đối tượng của việc tiêm phòng vắc xin phòng chống COVID-19, tránh việc gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong xã hội; Phản ánh việc các cơ quan chức năng siết chặt kiểm soát tại các Chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19. Thông tin việc mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chống dịch COVID-19...

 

Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội và các thế lực thù địch đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta.

 

Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 6-2021: Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6) và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với chủ đề "Chung tay đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh"; Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6) và 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc (11/6); Ngày Môi trường thế giới (5-6); Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện (14/6); 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); Ngày Hiến chương Liên Hợp quốc (26/6); Ngày Gia đình Việt Nam (28-6).

 

Tuyên truyền, quảng bá, vận động để các doanh nghiệp, người tiêu dùng trong tỉnh biết đến Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025”.

 

Thông  tin,  tuyên  truyền với nội dung, hình thức phù hợp về công  tác hòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; tổ chức các hoạt động truyền thông đối thoại trên các phương tiện thông tin đại chúng về “Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”.

 

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh động vật, trong đó cần tập trung ngăn chặn các các bệnh nguy hiểm, có nguy cơ phát sinh và lây lan nhanh như: Lở mồm long móng, viêm da nổi cục, dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm và bệnh dại động vật.

 

Tổ chức thực hiện các phóng sự, các tin bài về hoạt động công tác cải cách hành chính của tỉnh, sự tiện lợi dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; dịch vụ bưu chính công ích...để người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết,tham gia. Kịp thời đưa tin, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt; đồng thời, phê phán những biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu nhân dân../.

 

Minh Huệ