Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

[INFOGRAPHIC] 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
Ngày đăng: 11/06/2021  08:34
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/6/2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

 

499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng địa phương:

 

 

 

Cơ cấu 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV:

 

 

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam (https://vnanet.vn/)