Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
Ngày đăng: 11/06/2021  16:16
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 11/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đại diện UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan; lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

 

Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), sau gần 6 năm triển khai Chương trình hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần nâng cao tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôi trong nông nghiệp, ngày càng tăng giá trị các sản phẩm chủ lực, có tiềm năng lợi thế; thị trường các sản phẩm gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định, đảm bảo nâng cao hiệu quả cho người chăn nuôi; từng bước chuyển đổi hướng sản xuất từ chú trọng năng suất, sản lượng sang chú trọng chất lượng và giá trị, an toàn thực phẩm; các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi được cập nhật, ứng dụng và chuyển giao có hiệu quả.

 

Chính sách hỗ trợ nâng cao nông hộ đã tác động tích cực đến cuộc sống hàng triệu hộ chăn nuôi ở nông thôn, một mặt đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt thông qua chương trình cải tạo và nâng cao năng suất đàn gia súc (lợn, trâu, bò) bằng hỗ trợ liều tinh và vật tư phối giống, hỗ trợ lợn, trâu, bò đực, gà, vịt giống chất lượng cao, mặt khác cải tạo diện mạo nông thôn thông qua hỗ trợ xử lý chất thải trong chăn nuôi, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra chất đốt cho chăn nuôi và sinh hoạt hàng ngày từ các công trình khí sinh học.

 

Tại Kon Tum, thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn 2015-2020 các huyện, thành phố đã mua hỗ trợ cho người chăn nuôi nuôi 157 con bò (6 con bò đực giống và 151 con bò sai sinh sản); 64 con lợn giống và hỗ trợ 80 công trình khí sinh học xử lý chất thải; triển khai phối giống thụ tinh nhân tạo cho hơn 4.200 con bò cái. Với tổng kinh phí hỗ trợ của toàn giai đoạn 5 năm ước tính khoảng 4,5 tỷ đồng.

 

Tại Hội nghị, các bộ ngành Trung ương và các địa phương đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách và đề xuất Chính phủ ban hành chính sách tiếp theo để nâng cao hiệu quả ngành chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi nông hộ theo hướng bền vững.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng, để nâng cao hiệu quả, nâng cao giá trị gia tăng, giảm thiểu tổn thương đối với ngành chăn nuôi khi Việt Nam tham gia hội nhập toàn diện với các nước trong khu vực và thế giới góp phần triển khai Luật Chăn nuôi, thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2045, rất cần có một chính sách của nhà nước tạo nguồn lực hỗ trợ chăn nuôi giai đoạn 2021-2025.

 

Bộ NN&PTNT tiếp thu những đề xuất của các địa phương, hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp và tổng hợp đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét có chính sách mới về chăn nuôi, trong đó có chăn nuôi nông hộ theo hướng bền vững và hiệu quả./.

 

Nguyễn Hiệp