Chủ nhật, Ngày 01/08/2021 -

Cho phép thành lập Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh
Ngày đăng: 23/06/2021  22:51
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 23/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 319/QĐ-UBND cho phép thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Kon Tum, hoạt động trong phạm vi tỉnh Kon Tum. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Theo Quyết định, Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Kon Tum là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của các ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

 

Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Kon Tum có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

 

Theo đơn đề nghị thành lập, trên địa bàn tỉnh hiện có 40 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải nên rất cần có Hiệp hội Vận tải ô tô để làm đầu mối tổ chức liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế, kỹ thuật, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ; giúp cơ quan nhà nước tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đến các thành viên.

 

Việc thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Kon Tum nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết các thành viên để xây dựng, phát triển Hiệp hội vững mạnh, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích để phát triển ngành, lĩnh vực vận tải ô tô trên địa bàn tỉnh; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động khác theo quy định của pháp luật để góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Kon Tum./.

 

Thái Ninh