Thứ 5, Ngày 29/09/2022 -

Trung tâm Phục vụ hành chính công chỉ tiếp nhận giải quyết hồ sơ đối với các tổ chức, cá nhân đã khai báo y tế
Ngày đăng: 21/07/2021  16:16
Mặc định Cỡ chữ
Nhằm phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao dịch giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; tại văn bản số 97/TT-KSTT ngày 21/7/2021, Trung tâm thông báo việc nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân, công dân đến giải quyết thủ tục hành chính, áp dụng từ ngày 21 tháng 7 năm 2021 như sau:

 

Ưu tiên tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến; thanh toán phí, lệ phí trực tuyến. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa công chức, viên chức, nhân viên tiếp nhận hồ sơ và các tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

Đối với tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, chỉ tiếp nhận giải quyết đối với các tổ chức, cá nhân đã khai báo y tế bằng các hình thức tại bàn hướng dẫn.

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chỉ tiếp nhận mỗi lượt 10 công dân đến giải quyết thủ tục hành chính (theo số thứ tự) trong phạm vi bên trong Trung tâm; các công dân chưa đến lượt chờ tại nơi thông thoáng, đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m bên ngoài phạm vi Trung tâm.

 

Đình Trung