Thứ 5, Ngày 29/09/2022 -

Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum
Ngày đăng: 21/07/2021  22:56
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể:

 

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại Kỳ họp thứ Nhất

 

Tại Quyết định số 384/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Mân.

 

Tại Quyết định số 385/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Dương Thị Hạnh và ông Phan Ngọc Định.

 

Sáng 24/6, HĐND thành phố Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất. Tại kỳ họp, ông Nguyễn Thanh Mân - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026; bà Dương Thị Hạnh và ông Phan Ngọc Định tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

 

Thái Ninh