Thứ 5, Ngày 29/09/2022 -

Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 22/07/2021  10:12
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là Bệnh viện đa khoa hạng II trực thuộc Sở Y tế, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên theo Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2020-2022.

 

Bệnh viện có chức năng cung cấp dịch vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho người bệnh và các đối tượng khác có yêu cầu trong phạm vi toàn tỉnh, các tỉnh lân cận và nước bạn Lào theo Biên bản ghi nhớ giữa hai bên theo quy định. Thực hiện các nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế, phòng chống dịch bệnh, hợp tác quốc tế và công tác chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới trong phạm vi toàn tỉnh và khu vực được phân công.

 

Bệnh viện thực hiện nhiệm vụ: Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh; Đào tạo cán bộ y tế; Nghiên cứu khoa học về y học; Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật; Phòng bệnh; Hợp tác quốc tế; Quản lý kinh tế y tế; Thực hiện công tác xã hội trong bệnh viện; Thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

 

Bệnh viện thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo sự phân cấp của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Sở Y tế, Hội đồng quản lý bệnh viện và trước pháp luật về mọi hoạt động của Bệnh viện.

 

Bệnh viện có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Cơ cấu tổ chức bộ máy: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế bệnh viện; các văn bản pháp luật ban hành từ cơ quan quản lý về việc hướng dẫn thành lập, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng tại bệnh viện; bao gồm: 07 phòng chức năng; 25 khoa lâm sàng, hậu cần; 06 khoa cận lâm sàng.

 

Vũ Huệ - Thanh Thủy