Thứ 7, Ngày 25/09/2021 -

Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu nghĩa địa Hnor (cũ)
Ngày đăng: 29/07/2021  09:57
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 27/7/2021 UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất Khu nghĩa địa Hnor (cũ), phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất:

 

STT

Tờ bản đồ

Thửa đất số

Diện tích (m2)

Giá trị thửa đất theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (đồng/thửa)

Hệ số điều chỉnh (lần)

Đơn giá (đồng/m2)

Thành tiền (đồng)

Đơn giá (đồng/m2)

Thành tiền (đồng)

Đường Trần Đại Nghĩa

     

4.326.201.000

 

1

124

2

134

1.250.000

167.500.000

7.365.000

986.910.000

5,89

2

125

2

153,4

1.250.000

191.750.000

7.365.000

1.129.791.000

5,89

3

126

2

152,7

1.250.000

190.875.000

7.365.000

1.124.635.500

5,89

4

127

2

147,3

1.250.000

184.125.000

7.365.000

1.084.864.500

5,89

Đường Nguyễn Văn Linh

     

6.176.001.800

 

5

129

2

126,1

1.500.000

189.150.000

11.608.000

1.463.768.800

7,74

6

131

2

127,3

1.500.000

190.950.000

11.608.000

1.477.698.400

7,74

7

132

2

129,2

1.500.000

193.800.000

11.608.000

1.499.753.600

7,74

8

133

2

134,5

1.500.000

201.750.000

12.898.000

1.734.781.000

8,60

Đường Phạm Phú Thứ

     

2.415.104.100

 

9

128

2

119,5

630.000

75.285.000

6.561.000

784.039.500

10,41

10

130

2

127

630.000

80.010.000

6.561.000

833.247.000

10,41

11

134

2

121,6

630.000

76.608.000

6.561.000

797.817.600

10,41

Tổng cộng

1.472,6

 

1.741.803.000

 

12.917.306.900

 

 

Phan Phượng