Thứ 7, Ngày 25/09/2021 -

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng: 29/07/2021  16:48
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 29/7, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo Ban Thư ký ASEAN; lãnh đạo các cục, vụ thuộc bộ; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đến thực hiện đề án.

 

Đại biểu tỉnh tham dự Hội nghị

 

Tham dự tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở ngành và đoàn thể có liên quan.

 

Đại biểu tỉnh tham dự Hội nghị

 

Tại Hội nghị đã nghe những chia sẽ của Đại diện thư ký ASEAN về những ưu tiên của Cộng đồng Văn hóa-xã hội Asean và nổ lực của Asean trong phòng chống dịch Covid – 19; nghe lãnh đạo Vụ Quan hệ quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu, hướng dẫn về Kế hoạch hành động thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; cũng như chia sẽ khó khăn vướng mắc của các địa phương trong quá trình xây dựng Kế hoạch.

 

Ngày 25/1/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 161/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025. Qua 5 năm triển khai thực hiện đề án 161 giai đoạn 2016-2020, tỉnh Kon Tum đã xây dựng các nội dung hoạt động phù hợp, lấy người dân làm trung tâm, đáp ứng được các mục tiêu của Đề án;  sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức quốc tế trong hoạt động văn hóa, du lịch đã phần nào thay đổi được nhận thức của ngườidân, đời sống người dân nông thôn được nâng lên, các kỹ năng thích ứng ngày càng được nâng cao.

 

Đối với việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Kon Tum đã có chỉ đạo đơn vị liên quan căn cứ hướng dẫn của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và tình hình thực tế của địa phương để tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đảm bảo chất lượng, khả thi.

 

Phan Phượng