Thứ 7, Ngày 25/09/2021 -

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm làm việc về đầu tư các hạng mục cấp thiết tại các đồn Biên phòng.
Ngày đăng: 30/07/2021  18:00
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 30/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm làm việc về đầu tư các hạng mục cấp thiết tại các đồn Biên phòng. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành có liên quan.
Quang cảnh buổi làm việc

 

Theo tổng hợp của Sở Công Thương và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thì nhu cầu cấp điện cho các Đồn Biên phòng trên có tổng chiều dài đường dây trung áp khoảng 39,5km, tổng mức đầu tư khoảng 36,5 tỷ đồng. Qua rà soát, các Dự án này chưa có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh thông qua. Dự án cũng chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Quốc phòng.

 

Trên cơ sở báo cáo những khó khăn, vướng mắc của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; nhằm giúp cho các Đồn Biên phòng sớm ổn định sinh hoạt của đơn vị theo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại Kết luận số 84-KL/TU, đại diện các ngành có liên quan cũng đưa ra nhiều ý kiến và đề nghị xem xét nên ưu tiên đầu tư hạng mục nào cấp thiết nhất, để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của Bộ đội Biên phòng.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm kết luận buổi làm việc

 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sử dụng nguồn dự toán ngân sách đã được giao để đầu tư mua sắm nâng cao năng lực quản lý biên giới, để thực hiện các nhiệm vụ tốt nhất theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

 

Đồng chí đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát tất cả các nội dung, tham mưu cho UBND tỉnh và báo cáo Tỉnh ủy làm việc với Bộ Quốc phòng để đề xuất những khó khăn, vướng mắc nhằm giải quyết những nhu cầu cấp thiết cần được thực hiện sớm trong thời gian tới.

 

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh nhiệm vụ chi năm 2021 cho phù hợp với điều kiện thực tế và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao của UBND tỉnh./.

 

                                                                                                                  Minh Huệ