Thứ 7, Ngày 25/09/2021 -

Triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Ngày đăng: 14/09/2021  23:14
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3269/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 297-TB/TU ngày 11/9/2021.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung:

 

1. Về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo các cấp và lực lượng tham gia phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

 

UBND các huyện, thành phố, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là các hành vi không thực hiện đầy đủ quy tắc 5K của Bộ Y tế, không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, đeo khẩu trang không đúng quy định...

 

Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh lập danh sách cử lực lượng công chức, viên chức là đoàn viên thanh niên tăng cường, hỗ trợ UBND thành phố Kon Tum thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát Sao Mai (mỗi đơn vị đăng ký 5 người), gửi UBND thành phố Kon Tum chậm nhất trong ngày 17/9/2021, đồng thời báo cáo UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum, Chốt trưởng Chốt kiểm soát Sao Mai trên cơ sở danh sách của các Sở, ban ngành, đơn vị đăng ký, thông báo cho công chức, viên chức đến thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát Sao Mai (mỗi ngày 5 người đến nhận nhiệm vụ theo sự phân công, điều hành của đồng chí Trưởng chốt).

 

2. Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng cuối năm 2021, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu trong năm 2021 đã đề ra.

 

Khẩn trương thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Sở Tài chính nhanh chóng hoàn thành việc xác định và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai để tổ chức đấu giá theo quy định.

 

3. UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện linh hoạt các hình thức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, rà soát, có thể tổ chức dạy học trực tiếp tại các địa bàn chưa có nguy cơ dịch bệnh. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án cụ thể để kịp thời chuyển đổi hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, phát sinh ca nhiễm bệnh COVID-19 trong cộng đồng./.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Vũ Huệ - Trần Khoa