Thứ 7, Ngày 25/09/2021 -

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hữu Tháp kiểm tra công tác trồng rừng tại thành phố Kon Tum và huyện Ngọc Hồi
Ngày đăng: 15/09/2021  07:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/9, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác trồng rừng; tình hình thực hiện Dự án Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng trên địa bàn tỉnh (Dự án KfW10) tại thành phố Kon Tum và huyện Ngọc Hồi. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Ban Quản lý dự án KfW10; lãnh đạo UBND thành phố và huyện Ngọc Hồi.

 

Tại thành phố Kon Tum:

 

Trong buổi sáng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ trồng rừng tại xã Chư Hreng và kiểm tra Phương án Thí điểm giao rừng gắn với hỗ trợ cộng đồng, hộ gia đình phát triển kinh tế rừng tại Thôn 2, xã Hòa Bình thuộc Dự án KfW10.

 

Kiểm tra công tác trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc tại xã Chư Hreng

 

Phương án trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn thành phố Kon Tum, đến nay đã hỗ trợ trồng rừng là 899,34ha đạt 428,4% so với chỉ tiêu kế hoạch, đối với xã Chư Hreng diện tích trồng rừng trong chương trình là 74,60ha và 79,40ha ngoài chương trình, trồng chủ yếu là cây Bạch đàn Cự vỹ, Keo và Thông ba lá. Địa phương và các đơn vị có liên quan đã tiến hành làm cỏ và phát dọn thực bì để bắt đầu trồng cây từ đầu tháng 6.

 

Kiểm tra công tác trồng rừng triển khai dự án trên địa bàn thôn 2, xã Hòa bình

 

Đối với Phương án Thí điểm giao rừng gắn với hỗ trợ cộng đồng, hộ gia đình phát triển kinh tế rừng thuộc Dự án KfW10 tại thôn 2, xã Hòa Bình đến nay diện tích rừng đất lâm nghiệp được giao cho cộng đồng quản lý bảo vệ là 253ha; Trồng rừng sản xuất là 186,25ha; Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung cây lâm nghiệp là 69,98ha và 10ha trồng Sa Nhân tím. Chương trình được thực hiện từ năm 2018, đến nay cây trồng đang phát triển tốt, độ che phủ rừng trên 60%.

 

Tại huyện Ngọc Hồi:

 

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ triển khai trồng rừng Phương án Thí điểm giao rừng gắn với hỗ trợ cộng đồng, hộ gia đình phát triển kinh tế rừng thuộc Dự án KfW10 tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi. Chương trình được triển khai từ năm 2019 thực hiện khoanh nuôi tái sinh 05ha (tại thôn Giang Lố, xã Sa Loong), trồng rừng 34,5ha (tại thôn Đăk Vang, xã Sa Loong), trồng cây Sa Nhân tím 20ha dưới tán rừng; đến nay cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

 

Kiểm tra công tác trồng rừng trên địa bàn xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi

 

Phương án Thí điểm giao rừng gắn với hỗ trợ cộng đồng, hộ gia đình phát triển kinh tế rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum được triển khai trên địa bàn thôn 2, xã Hoà Bình, thành phố Kon Tum và thôn Giang Lố 1 và Đăk Vang, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi từ năm 2018, với tổng mức đầu tư trên 6 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án Giao rừng, gắn với giao đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn để quản lý, sử dụng rừng bền vững, sản xuất nông lâm nghiệp dưới tán rừng nhằm phát huy thế mạnh của rừng, bảo vệ và phát triển được vốn rừng; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm và tăng thu nhập người dân sống gần rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Tại các nơi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo đơn vị khẩn trương hoàn thành công tác quyết toán, bàn giao dự án KfW10 theo đúng tiến độ quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án “Giao rừng gắn với hỗ trợ phát triển sinh kế và phát triển kinh tế rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025”; xem xét nhân rộng mô hình quản lý rừng cộng đồng có hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ tài chính như dự án KfW10 đã triển khai để tái sinh rừng; giao nhiệm vụ cho một cơ quan chuyên môn cụ thể trong việc quản lý, hỗ trợ các cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

 

Đồng chí cũng đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo Nhân dân và UBND các xã tổ chức bàn giao, tiếp nhận các hoạt động do dự án KfW10 hỗ trợ đầu tư trong thời gian qua theo đúng quy định. Đảm bảo tiến độ công tác quyết toán dự án KfW10. Sau khi dự án KfW10 kết thúc, địa phương tiếp tục chỉ đạo cộng đồng quản lý, bảo vệ có hiệu quả diện tích rừng tự nhiên đã giao. Các hộ gia đình chăm sóc, bảo vệ rừng trồng do dự án hỗ trợ từ năm 2018 đến nay. Sử dụng có hiệu quả các quỹ Bảo vệ rừng và quỹ Phát triển thôn để góp phần nâng cao sinh kế cho người dân trên địa bàn.

 

Minh Huệ