Thứ 7, Ngày 25/09/2021 -

Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII”
Ngày đăng: 15/09/2021  20:50
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 15/9, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã cùng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Hội nghị do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam tổ chức.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nghe Minh Hồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thao Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

 

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động giai đoạn từ năm 2015 đến nay và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam.

 

Liên hiệp Hội Việt Nam chính thức được thành lập năm 1983, cùng đội ngũ trí thức KH&CN trải qua chặng đường dài dưới sự lãnh đạo của Đảng đã nỗ lực phấn đấu liên tục không mệt mỏi vì sự nghiệp của Đảng, của dân tộc để từ một tổ chức quần chúng xã hội tự nguyện trở thành một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam. Đến nay, có 153 hội thành viên, bao gồm 63 Liên hiệp Hội địa phương, 90 Hội khoa học và kỹ thuật ngành toàn quốc và gần 600 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc với khoảng 3,7 triệu hội viên. 

 

Phát huy vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp Hội ở TW và địa phương tích cực hưởng ứng, chỉ đạo các hội thành viên, các tổ chức KH&CN trực thuộc tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Mặt trận TQVN phát động; Giai đoạn 2015-2020 Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức nhiều giải thưởng, hội thi, cuộc thi sáng tạo KH&CN trong đó có trên 7.600 công trình, đề tài, giải pháp kỹ thuật trên cả nước tham dự với gần 1.500 công trình đạt giải. Ứng dụng thành công và hiệu quả hàng nghìn sáng kiến, sáng chế vào sản xuất và đời sống, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng cho đất nước. 

 

Đầu năm 2021 đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của dân tộc ta mà toàn thể cán bộ, đảng viên và hội viên trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam quan tâm theo dõi. Một số đồng chí lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam đã vinh dự được tham dự Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để triển khai trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam; Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong toàn Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận các giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng như tập hợp, đoàn kết, xây dựng đội ngũ trí thức khoa học công nghệ; phổ biến kiến thức khoa học công nghệ góp phần nâng cao dân trí, phát triển KTXH; cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động trong đội ngũ công nhân lao động; phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao; các giải pháp thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ góp phần xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc...

 

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những đóng góp của đội ngũ trí thức KH&CN trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian qua. Thủ tướng mong muốn đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động KH&CN, hướng tới các sản phẩm có chất lượng cao, gần gũi với nhân dân, gắn với thực tiễn, có tính Đảng sâu sắc, thiết thực phục vụ sự nghiệp lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

 

Bên cạnh đó Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế như: Chưa phát huy hết tiềm năng của đội ngũ trí thức, chưa đáp ứng được đòi hỏi của thời đại, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hệ thống tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội còn một số bất cập, nội dung và phương thức hoạt động chưa có nhiều đổi mới, chưa tạo được môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức hoạt động và tham gia những vấn đề lớn của đất nước.

 

Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong thời gian tới, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tiếp tục đoàn kết, phát triển lớn mạnh đội ngũ trí thức, nhà khoa học cả nước, trên cơ sở đó đưa ra những phát minh, sáng kiến mang tính ứng dụng cao vào việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội nước nhà./.

 

Lê Hằng