Thứ 5, Ngày 21/10/2021 -

Khai mạc Hội nghị lần thứ năm BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI (mở rộng)
Ngày đăng: 12/10/2021  14:24
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 12/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI (mở rộng) khai mạc Hội nghị lần thứ năm, dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 50/50 Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Theo Chương trình, trong 2 ngày làm việc (12-13/10), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị "về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung";  Đồng chí U Huấn - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh quán triệt Thông báo số 05-TB/BCĐTW, ngày 09-8-2021 về ý kiến kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tại phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo.

 

Thường trực Tỉnh ủy điều hành Hội nghị

 

Ngoài ra, Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung: Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI (sửa đổi, bổ sung); Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021; Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19-8-2016 của Tỉnh ủy “về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới”; Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 27-7-2011 của Tỉnh ủy "về xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực"; Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 07-10-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phát triển lâm nghiệp bền vững" và Nghị quyết của Tỉnh ủy "phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum"; Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI "về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ tính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030".

 

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ thực hiện quy trình bầu Ủy viên kiêm chức Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo với Tỉnh ủy những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến nay.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những nội dung trình, cho ý kiến tại Hội nghị lần này đều là những nội dung quan trọng, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Thời gian Hội nghị không nhiều, song những nội dung mà Hội nghị thảo luận, thông qua và quyết định là những vấn đề hết sức quan trọng. Vì vậy, đề nghị các đồng chí phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung) và các dự thảo báo cáo, nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy. Đồng thời, liên hệ với các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các báo cáo trình Hội nghị, nhất là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 9 tháng năm 2021 để làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương đối với các hạn chế./.

 

Dương Nương