Thứ 5, Ngày 21/10/2021 -

Thêm 6 trường hợp tái dương tính và 3 trường hợp mắc COVID-19
Ngày đăng: 12/10/2021  18:12
Mặc định Cỡ chữ
Tại Thông báo 5066/TB-BCĐ ngày 12/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thông báo vừa có thêm 6 trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 (ca thứ 58, 59, 60, 61, 62, 63) và 3 trường hợp mắc COVID-19 (ca thứ 76, 77, 78) tại tỉnh.

1. Trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2:

 

- Trường hợp tái dương tính thứ 58 là A.P, sinh năm 1984, giới tính nam, dân tộc Giẻ Triêng; địa chỉ: Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 03/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, A.P đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 11/10/2021, A.P được lấy mẫu để xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 3, kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.P đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (đường Đồng Nai, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

 

- Trường hợp tái dương tính thứ 59 là N.T.N.N, sinh năm 2007, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 07/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, N.T.N.N đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung. Ngày 11/10/2021, N.T.N.N được lấy mẫu để xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2, kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.N.N đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà (Tổ dân phố 4A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

 

- Trường hợp tái dương tính thứ 60 là A.T, sinh năm 1994, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 10/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, A.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung. Ngày 12/10/2021, A.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (đường Đồng Nai, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

 

- Trường hợp tái dương tính thứ 61 là A.Tr, sinh năm 1989, giới tính nam, dân tộc Hà Lăng, địa chỉ: Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 11/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, A.Tr đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung. Ngày 12/10/2021, A.Tr có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Tr đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (đường Đồng Nai, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

 

- Trường hợp tái dương tính thứ 62 là N.T.H, sinh năm 2019, giới tính nữ, dân tộc Brâu, địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 03/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, N.T.H đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 12/10/2021, N.T.H được lấy mẫu để xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 3, kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (đường Đồng Nai, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

 

- Trường hợp tái dương tính thứ 63 là N.P.H, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Kinh, địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 11/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, N.P.H đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung. Ngày 12/10/2021, N.P.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.P.H đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Plông (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

 

2. Trường hợp mắc COVID-19:

 

- Trường hợp mắc COVID-19 thứ 76 là A.N, sinh năm 1988, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng, địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 11/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, A.N đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung. Ngày 12/10/2021, A.N được lấy mẫu để xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.N đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Plông (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

 

- Trường hợp mắc COVID-19 thứ 77 là A.T, sinh năm 2003, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Ui , huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 11/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, A.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung. Ngày 12/10/2021, A.T được lấy mẫu để xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.T đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Plông thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

 

- Trường hợp mắc COVID-19 thứ 78 là A.D, sinh năm 1997, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng, địa chỉ: Xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Long An về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 11/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, A.D đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung. Ngày 12/10/2021, A.D được lấy mẫu để xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.D đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Plông (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

 

Tính đến ngày 12/10/2021, tỉnh Kon Tum chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.

 

Dương Nương