Thứ 5, Ngày 21/10/2021 -

Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN trong năm 2021
Ngày đăng: 12/10/2021  18:21
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 12/10/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 280/TB-UBND về Kết quả Phiên họp trực tuyến UBND tỉnh với các địa phương về đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế -xã hội (KT-XH), quốc phòng – an ninh (QP-AN) 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021.

Về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình KT-XH tháng 9 và 9 tháng năm 2021:

 

Với sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành và sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn, tình hình KT-XH 9 tháng năm 2021 đạt được nhiều kết quả quan trọng ở nhiều mặt, lĩnh vực. Đặc biệt đã cơ bản thực hiện tốt được “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển KT-XH theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tốc độ tăng trưởng được duy trì ở mức khá và đạt 6,05%. Diện tích các cây trồng của tỉnh đạt kế hoạch; trồng mới rừng và cây phân tán vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm đã vượt kế hoạch. Công tác an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện tốt, nhất là hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Chất lượng giáo dục - đào tạo có chuyển biến, tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT tăng so với năm trước. Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, chưa có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. An ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn cơ bản ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra.

 

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN trong năm 2021 đã đề ra tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Nghị quyết 64/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh; trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

 

Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh thông qua, vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quyết tâm giữ vững thành quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua, giám sát, cách ly kịp thời và theo dõi chặt chẽ các nguồn có nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài, không để phát sinh ca bệnh trong cộng đồng.

 

Theo dõi, chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2021; có kế hoạch đảm bảo nguồn giống và các điều kiện cần thiết cho vụ sản xuất năm 2022, nhất là giống các loại cây dược liệu. Tăng cường công tác quản lý, phòng chống sâu bệnh hại cây trồng và dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Tiếp tục thu hút đầu tư nhà máy chế biến nông sản, dược liệu, chế biến gỗ tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum, đặc biệt là quản lý tốt đầu ra cho sản phẩm Sâm Ngọc Linh Kon Tum.

 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030 cấp huyện và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2025 cấp tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn; tăng cường kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ hoặc có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

 

Thực hiện nghiêm túc công tác tham mưu, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, quản lý tài sản công; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 các dự án do cơ quan, đơn vị mình làm chủ đầu tư; phấn đấu kết thúc niên độ năm 2021, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh đạt 100% theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy. Tăng cường công tác phối hợp tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến công tác đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh để đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2021.

 

Tổ chức đánh giá, thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới tại xã, huyện và công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với 07 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021. Theo dõi sát tình hình mưa lũ, kịp thời thông tin cảnh báo, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại qua các ngầm, tràn, các tuyến đường sông, các tuyến đường bộ dễ xảy ra sạt lở đất, ngập sâu, nước chảy xiết... khi xảy ra mưa lũ để chủ động phòng tránh.

 

Đối với dự thảo Báo cáo tổng kết Đề án phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020, phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030 và Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: UBND tỉnh Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hoàn chỉnh nội dung, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định./.

 

Chi tiết nội dung Thông báo, xem tại đây!

 

Vũ Huệ - Thu Hằng