Thứ 5, Ngày 21/10/2021 -

Triển khai chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hoá trong công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2021-2026
Ngày đăng: 12/10/2021  21:47
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 12/10, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, công nhân lao động (CC, VC, CNLĐ), giai đoạn 2016-2021; triển khai Chương trình phối hợp, giai đoạn 2021-2026.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành TƯ.

 

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, có đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

 

Ngày 23/11/2016, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTT&DL đã ký kết Chương trình phối hợp số 1842b/CTPH về xây dựng đời sống văn hóa trong CC, VC, CNLĐ giai đoạn 2016-2021; sau 5 năm thực hiện, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ CC,VC,CNLĐ từng bước được chính quyền địa phương, doanh nghiệp quan tâm, đầu tư quy hoạch, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp. Nếp sống văn hóa, tác phong công nghiệp, ứng xử thân thiện, môi trường làm việc văn minh, lịch sự trong CC, VC, CNLĐ dần được cải thiện. Nhiều thói quen tích cực, hành vi văn hóa được hình thành.

 

Phong trào văn hoá văn nghệ trong CC, VC, CNLĐ những năm qua được lồng ghép hiệu quả với công tác tuyên truyền, vận động và các hoạt động chăm lo, bảo vệ người lao động của tổ chức công đoàn. Với phương châm “Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động như: “Tháng Công nhân”, “Tết sum vầy”, “Ngày hội sản phẩm chất lượng cao”, “Lễ hội tôn vinh lao động sáng tạo CNVCLĐ”, “Ngày hội công nhân lao động”, “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”…

 

Phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” tạo chuyển biến mạnh, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ. Phần lớn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chú trọng đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, đầu tư trang thiết bị góp phần cải thiện môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn.

 

Tính đến năm 2020, cả nước có 66 thiết chế văn hoá cấp tỉnh (Trung tâm văn hoá, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Thông tin triển lãm...); 700 quận, huyện có Trung tâm Văn hoá - Thể thao hoặc Nhà Văn hoá (đạt tỷ lệ khoảng 96,5%); 7.945 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hoá - Thể thao (đạt tỷ lệ 74,5 %); 78.273 làng, thôn, bản, ấp… có Nhà Văn hoá.

 

Trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai chương trình phối hợp 5 năm qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTTDL đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong CC, VC, CNCLĐ giai đoạn 2021-2026 với các nội dung, như: Thông tin, tuyên truyền hoạt động của ngành VHTTDL và tổ chức công đoàn về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao trong CC, VC, NLĐ; Tuyên truyền vận động CC, VC, NLĐ nâng cao trình độ chính trị, hiểu biểu pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kỹ năng sống, tác phong lao động công nghiệp gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh; Nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; sửa đổi, bổ sung tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Triển khai nhân rộng các mô hình điểm về văn hóa, thể thao và gia đình trong CC, VC, NLĐ; Đề xuất giải pháp phát huy các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa....

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận những kết quả trong Chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTTDL đối với hoạt động xây dựng đời sống văn hoá trong CCVC-CNLĐ thời gian qua.

 

Thời gian tới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan có trách nhiệm kiến nghị và triển khai những việc cần làm cấp bách trong tình hình hiện nay như: Có những chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng CNLĐ trở lại làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp đảm bảo thu nhập; có nghiên cứu tổng thể, căn cứ thực tiễn để đưa ra những chính sách phù hợp khi quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đề cập đúng mức về đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao gắn với khu nhà ở, khu lưu trú tiện ích, an toàn...

 

Đồng chí tin tưởng với sự quyết tâm của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTTTDL, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là của cấp ủy, chính quyền các tỉnh sẽ tạo ra luồng sinh khí mới về đời sống văn hóa, thể thao trong CCVC-CNLĐ, góp phần nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh./.

 

                                                                                                              Lê Hằng