Thứ 5, Ngày 21/10/2021 -

Thông báo tình hình dịch bệnh số 31, 32 về 10 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 02 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh
Ngày đăng: 13/10/2021  11:03
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 13/10/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 5092/TB-BCĐ và 5105/TB-BCĐ về các trường hợp tái dương tính và mắc COVID-19 tại tỉnh, như sau:

 

1. Tại Văn bản số 5092/TB-BCĐ, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thông báo các trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 thứ 64, 65, 66, 67, 68 và trường hợp mắc COVID-19 thứ 79 tại tỉnh, như sau:

 

a)  Trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2:

 

Trường hợp tái dương tính thứ 64 là Y.Th, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 04/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, Y.Th đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 11/10/2021, Y.Th được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.Th đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 

Trường hợp tái dương tính thứ 65 là A.M, sinh năm 2007, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 04/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, A.M đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 11/10/2021, A.M được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.M đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 

Trường hợp tái dương tính thứ 66 là Đ.T.N, sinh năm 2002, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 06/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, Đ.T.N đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 12/10/2021, Đ.T.N được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ.T.N đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 

Trường hợp tái dương tính thứ 67 là Y.Tr, sinh năm 1999, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 04/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, Y.Tr đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 11/10/2021, Y.Tr được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3 có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.Tr đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 

Trường hợp tái dương tính thứ 68 là Y.T, sinh năm 2001, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 06/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, Y.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; khoảng 10 giờ ngày 08/10/2021, Y.T được chuyển sang khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để sinh con. Ngày 12/10/2021, Y.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 

b) Trường hợp mắc COVID-19 thứ 79 là Y.N.D, sinh năm 1985, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng, địa chỉ: Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân được tỉnh Kon Tum đón về từ tỉnh Bình Dương trong ngày 28/9/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, Y.N.D đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 12/10/2021, Y.N.D có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 lần 4. Y.N.D đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (Khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

 

2. Tại Văn bản số 5105/TB-BCĐ, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thông báo các trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 thứ 69, 70, 71, 72, 73 và trường hợp mắc COVID-19 thứ 80 tại tỉnh, như sau:

 

a) Trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2:

 

 Trường hợp tái dương tính thứ 69 là T.V.A, sinh năm 1994, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 07/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, T.V.A được cách ly tạm thời tại Khu công nghiệp Hòa Bình (xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum); ngày 08/10/2021, T.V.A được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 12/10/2021, T.V.A được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.V.A đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 

Trường hợp tái dương tính thứ 70 là T.H, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Ka Dong; địa chỉ: Xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 04/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, T.H đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 12/10/2021, T.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T. H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 

Trường hợp tái dương tính thứ 71 là K.H, sinh năm 1982, giới tính nữ, dân tộc Gia Rai, địa chỉ: Xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 04/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, K.H đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 12/10/2021 K.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. K.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 

Trường hợp tái dương tính thứ 72 là A.T, sinh năm 2005, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 04/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, A.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 12/10/2021, A.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 

Trường hợp tái dương tính thứ 73 là Y.K, sinh năm 2005, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 04/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, Y.K đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 12/10/2021, Y.K được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.K đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (Khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

 

b) Trường hợp mắc COVID-19 thứ 80 là K.T.M, sinh năm 2000, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 09/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, thành phố Kon Tum, K.T.M đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 13/10/2021, K.T.M được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. K.T.M đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 

Tính đến ngày 13/10/2021, tỉnh Kon Tum chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.

 

Trần Huệ