Thứ 5, Ngày 21/10/2021 -

Thí điểm tổ chức tạm thời hoạt động vận tải liên tỉnh đường bộ
Ngày đăng: 13/10/2021  14:24
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 13/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3690/UBND-HTKT thống nhất tổ chức hoạt động thí điểm các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Kon Tum (Bến xe khách Kon Tum) đến 09 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Gia Lai, Bình Định, Thừa Thiên - Huế từ ngày 13/10/2021 đến ngày 20/10/2021.

 

Theo đó, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức thí điểm các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại quyết định 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải, đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

 

1. Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan thống nhất việc tổ chức và tần suất khai thác trên tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải tại Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021.

 

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị vận tải, bến xe tổ chức hoạt động vận tải hành khách đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định tại Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của các đơn vị.

 

Đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về các quy định hoạt động vận tải hành khách gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19; tần suất khai thác hoạt động vận tải hành khách; số điện thoại đường dây nóng để đơn vị vận tải, bến xe, người điều khiển phương tiện biết và thực hiện, đồng thời tiếp nhận phản ánh và xử lý tình huống phát sinh.

 

Cung cấp danh sách hành khách đến địa bàn tỉnh cho Sở Y tế tỉnh để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

 

Đồng thời đánh giá quá trình thực hiện thí điểm hoạt động tạm thời vận tải trong 07 ngày, báo cáo theo quy định.

 

2. Giao Sở Y tế hướng dẫn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với hành khách từ các tỉnh nêu trên về địa phương và thực hiện các biện pháp giám sát y tế các đối tượng này theo quy định.

Chỉ đạo lực lượng Y tế tại các Chốt kiểm soát phân luồng, tổ chức sàng lọc, đánh giá dịch tễ đối với hành khách; tiếp nhận thông tin hành khách từ ngành giao thông vận tải để thực hiện các biện pháp phòng dịch.

 

 3. Giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ; đảm bảo an ninh trật tự.

 

Chỉ đạo các chốt cửa ngõ của tỉnh kiểm soát chặt người từ các địa phương khác vào tỉnh; phối hợp với ngành Y tế để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

 

4. Giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã, Tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng tuyên truyền, nhắc nhở tổ chức/cá nhân nâng cao ý thức chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải; tổ chức kiểm tra, giám sát theo quy định.

 

Kịp thời xử lý các trường hợp có các triệu chứng như sốt, ho, khó thở,... hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

 

                                                                            Lê Hằng – Minh Chấn