Thứ 5, Ngày 21/10/2021 -

Triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về phòng, chống COVID-19; ứng phó, khắc hậu quả thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội
Ngày đăng: 14/10/2021  22:36
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3704/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 325-TB/TU ngày 11/10/2021. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19:

 

Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

 

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, đưa đón, hỗ trợ người dân của tỉnh và người dân các địa phương khác từ các tỉnh phía Nam về hoặc đi qua địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1314/CĐ-TTg ngày 07/10/2021 và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3632/UBND-KGVX ngày 11/10/2021.

 

Tiếp tục rà soát, biểu dương, khen thưởng đối với các lực lượng tuyến đầu và các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

 

Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, Hội Nông dân tỉnh, UBND thành phố Kon Tum và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai cơ sở cách ly tập trung đáp ứng tình hình dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3646/UBND-KGVX ngày 11/10/2021. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương tham trưng dụng Cơ sở dạy nghề của Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Hội Nông dân tỉnh làm khu cách ly tập trung, trường hợp cần thiết thì trưng dụng 02 tòa nhà ở xã hội tại khu đô thị Nam Đăk Bla, thành phố Kon Tum (chưa xem xét việc sử dụng các trường học làm khu cách ly tập trung của tỉnh).

 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan liên hệ, tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ và khẩn trương tổ chức công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn, sớm nâng tỷ lệ bao phủ vắc xin trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm người về từ vùng dịch để kịp thời phát hiện, đưa các trường hợp dương tính, tái dương tính đi cách ly điều trị, hạn chế lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung. Đồng thời, tăng cường tầm soát, lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại các địa bàn có nguy cơ cao để chủ động phát hiện, kịp thời khoanh vùng, xử lý, ngăn chặn dịch bệnh trong cộng đồng.

 

UBND các huyện, thành phố phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ cộng đồng phòng, chống dịch trong việc kiểm soát người dân đến/về tỉnh từ các vùng có dịch để kịp thời cách ly theo quy định.

 

2. Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 292-CV/TU ngày 22/9/2021 "về chủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh" và Công điện số 08/CĐ-CTUBND ngày 23/9/2021, Công văn số 3602/UBND-NNTN ngày 06/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; xây dựng phương án, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để xử lý khi có tình huống xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và giảm thiểu thiệt hại của người dân.

 

Khẩn trương rà soát, giải quyết các thủ tục pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những tháng cuối năm 2021.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Kon Tum và các đơn vị có liên quan làm việc và yêu cầu Công ty Cổ phần Trường Long khắc phục ngay tình trạng các phương tiện ra vào bãi tập kết cát của Công ty tại khu đô thị Nam Đăk Bla (phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum) gây ô nhiễm môi trường và làm mất trật tự an toàn giao thông./.

 

Vũ Huệ - Trần Khoa