Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Bế mạc Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng: 21/10/2021  18:21
Mặc định Cỡ chữ
Qua một ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Thường trực HĐND tỉnh điều hành Kỳ họp

 

Đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét và thống nhất thông qua 20 Nghị quyết chuyên đề, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để chính quyền các cấp triển khai thực hiện, góp phần thực hiện đạt kết quả cao hơn các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

 

Các đại biểu thảo luận tại Kỳ họp

 

Đánh giá tại Kỳ họp cho thấy, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc năm đầu tiên của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhưng chưa khi nào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế với mục tiêu bảo đảm an toàn cho Nhân dân trước sự tấn công của dịch bệnh lại gặp khó khăn như hiện nay.

 

Mặc dù đã rất nỗ lực, cố gắng nhưng một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021, nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) nhiều khả năng không đạt kế hoạch đề ra; đến hết tháng 9/2021, còn 1.686 tỷ đồng (chiếm trên 47% vốn đầu tư công năm 2021) chưa được giải ngân; Sâm Ngọc Linh, một sản phẩm chủ lực của tỉnh chưa có diện tích trồng mới; các cây dược liệu khác mới đạt 48% kế hoạch năm; Lĩnh vực du lịch, lượng khách đến tỉnh và doanh thu đều đạt rất thấp (trên 11% so với kế hoạch đề ra)… đòi hỏi các cấp, các ngành phải có quyết tâm nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

 

Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc Kỳ họp

 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyên, phổ biến rộng rãi, bằng nhiều hình thức phù hợp để các tầng lớp Nhân dân hiểu, tích cực thực hiện các Nghị quyết mà HĐND tỉnh vừa ban hành.

 

Đồng thời, khẩn trương có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành “Quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Trong đó, cần quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo; việc phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch và kịch bản, biện pháp áp dụng cho từng cấp độ dịch theo yêu cầu của Chính phủ, bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển kinh tế, cố gắng không để dịch bệnh COVID-19 xuất hiện nhiều trong cộng đồng mà nguyên nhân là do người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

 

Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, bảo đảm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, rào cản, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, các chủ đầu tư, các cơ quan Kế hoạch, Tài chính, Kho bạc và Ban quản lý dự án các cấp với việc giải ngân vốn của từng dự án, trong từng tháng còn lại và đến hết tháng 01/2022; kiên quyết xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; kiểm điểm, xử lý kịp thời cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Từng ngành chức năng, từng địa phương phải thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, chủ động có giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống thiên tai theo đúng phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu, chấp hành nghiêm các cảnh báo thiên tai và lệnh di dời của cấp có thẩm quyền, bảo đảm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ, sạt lở đất… gây ra, nhất là tính mạng, tài sản của Nhân dân.

 

Đối với lĩnh vực giáo dục, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo, có kịch bản, giải pháp cụ thể để tổ chức dạy và học thích ứngvới diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, kiên trì giữ vững mục tiêu chất lượng giáo dục, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Đồng chí lưu ý, dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, từng cấp, từng ngành phải chỉ đạo quyết liệt, chỉ huy chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở để cả hệ thống chính trị vận hành thông suốt, hiệu quả; quyết tâm giữ cho Kon Tum mãi là “Vùng xanh” và đạt kết quả cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 đã đề ra.

 

Dương Nương

 

20 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp chuyên đề:

 

(1) Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum.

 

(2) Nghị quyết về Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025.

 

(3) Nghị quyết về Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum.

 

(4) Nghị quyết về dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2022 tỉnh Kon Tum.

 

(5) Nghị quyết phân bổ kinh phí thường xuyên Trung ương bổ sung mục tiêu năm 2021 cho các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.

 

(6) Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch năm 2020 kéo dài.

 

(7) Nghị quyết về Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 tỉnh Kon Tum (đợt 2).

 

(8) Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ hợp tác với Lào và Campuchia năm 2021.

 

(9) Nghị quyết về việc giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

 

(10) Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 và không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

 

(11) Nghị quyết về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.

 

(12) Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục nhà, đất của các cơ quan, đơn vị phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 

(13) Nghị quyết về Bổ sung dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.

 

(14) Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang dự án khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung).

 

(15) Nghị quyết về Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

(16) Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án:Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả) huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

 

(17) Nghị quyết về Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông.

 

(18) Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

 

(19) Nghị quyết về Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phíphục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

(20) Nghị quyết về Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.