Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Quản lý chặt chẽ cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà sau cách ly tập trung
Ngày đăng: 21/10/2021  18:32
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/10/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh có Văn bản số 5330/CV-BCĐ yêu cầu các cơ quan liên quan và các địa phương của tỉnh tăng cường quản lý chặt chẽ cách ly y tế tại nhà, theo dõi sức khỏe tại nhà sau cách ly tập trung và tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

 

Để kịp thời, chủ động ngăn chặn sự lây lan có thể có của dịch COVID-19 ra cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu:

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp xã trực tiếp chịu trách nhiệm cùng các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể liên quan trên địa bàn tổ chức tiếp nhận kịp thời các trường hợp cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú sau cách ly tập trung, tự theo dõi sức khỏe tại nhà để quản lý, cách ly, theo dõi phù hợp theo quy định phòng chống dịch; yêu cầu các đối tượng này chấp hành nghiêm theo Bản cam kết, các nội dung phòng chống dịch theo quy định, đặc biệt là nội dung “không được ra khỏi nhà/nơi lưu trú” và gắn biển nhận diện cách ly tại nhà/theo dõi sức khỏe tại nhà theo chỉ đạo của UBND tỉnh; cần chú ý hơn việc quản lý chặt chẽ các đối tượng cách ly tại nhà/theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú sau cách ly tập trung. Tất cả các đối tượng nêu trên, nếu chưa có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần cuối âm tính thì chưa được kết thúc cách ly/theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú.

 

Đối với những người thân trong hộ gia đình/nơi lưu trú có người đang thực hiện cách ly/theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo thực hiện yêu cầu 5K, chú ý thường xuyên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc trên 02m, khử khuẩn tay và vệ sinh khử trùng nhà cửa bằng dung dịch sát khuẩn Chloramin B.

 

Huy động tối đa mọi nguồn lực đảm bảo cho công tác truy vết nhanh, hiệu quả khi có trường hợp dương tính (+) với SARS-CoV-2 trên địa bàn. Thường xuyên quán triệt, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ các nội dung quy định về cách ly tại nhà/nơi lưu trú, theo dõi sức khỏe tại nhà sau cách ly tập trung, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, đảm bảo không phát sinh các trường hợp tiếp xúc gần nếu đối tượng dương tính (+) với SARS-CoV-2; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch.

 

Đề nghị các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Ban Quản lý cơ sở cách ly tập trung thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác bàn giao người hoàn thành cách ly tập trung, thực hiện đầy đủ các hướng dẫn theo quy định, nhất là việc yêu cầu công dân khai báo thông tin về phương tiện di chuyển của họ khi rời cơ sở cách ly; tất cả thông tin này được lưu trữ trong hồ sơ theo dõi của cơ sở cách ly phục vụ điều tra, truy vết khi cần thiết.

 

Cổng TTĐT tỉnh