Thứ 4, Ngày 25/05/2022 -

Hội thảo góp ý dự thảo hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi
Ngày đăng: 29/10/2021  13:54
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 29/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030, do UBDT quản lý và dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình MTQG. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội thảo.

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Tham dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có các đồng chí: Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh.

 

Ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025, với 10 dự án thành phần. Đây là một chính sách lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với vùng DTTS và miền núi nói chung, đồng bào các DTTS nói riêng.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBDT báo cáo các nội dung xin ý kiến của các Thông tư, như: Hướng dẫn thực hiện Dự án 1, Dự án 2, Dự án 4, Dự án 9, Tiểu dự án 4 của Dự án 5 và Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 2 của Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025; Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn I: từ năm 2021-2025.

 

Đại biểu Trung ương và các địa phương đã phát biểu tham gia ý kiến về: Tính phù hợp của dự thảo 02 Thông tư với các văn bản pháp luật hiện hành; đề xuất một số nội dung để dự thảo phù hợp với điều kiện thực tế; đề nghị làm rõ và bổ sung thêm trong dự thảo của 02 Thông tư được tổ chức lấy ý.

 

Phát biểu kết thúc hội thảo, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cảm ơn các đại biểu tại các điểm cầu đã tham gia thảo luận, góp ý đối với các dự thảo; yêu cầu Ban soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến của các địa phương về những vấn đề bất cập, chưa phù hợp để chỉnh sửa cho phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành, nhằm đảm bảo việc ban hành Thông tư đúng pháp luật./.

 

Lê Hằng