Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Ngày đăng: 22/11/2021  17:21
Mặc định Cỡ chữ
Hiện đại hóa hành chính là một trọng tâm của chương trình cải cách hành chính, trong đó áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước là một yêu cầu bắt buộc.

Thực hiện Quyết định số 474/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 07 năm 2020 của UBND tỉnh Kon Tum về phê duyệt Kế hoạch “Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030”; để hỗ trợ các cơ quan thực hiện duy trì và cải tiến HTQLCL, ngày 18-20 tháng 11 năm 2021 vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum phối hợp cùng Công ty Tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu (AHEAD) tổ chức lớp đào tạo nhận thức về HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 dưới hình thức trực tuyến (online qua phần mềm Zoom).

 

Tham dự lớp tập huấn có 85 cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại lớp tập huấn Chuyên gia tư vấn AHEAD đã giúp học viên làm rõ các khái niệm và yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn kèm theo các minh họa sát với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; giúp thư ký ISO hiểu được trình tự duy trì và cải tiến hệ thống, cách thức cập nhật tài liệu, quy trình phù hợp với mô hình khung và công văn hướng dẫn.... những nội dung quan trọng giúp cơ quan chủ động duy trì và cải tiến ISO phù hợp với chức năng nhiệm vụ và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền.

 

Lãnh đạo Sở KH&CN phát biểu quán triệt tại lớp tập huấn

 

Kết thúc khóa học, học viên làm đã tiến hành làm bài kiểm tra nhận thức trên ứng dụng Google Form làm cơ sở quan trọng để Ban tổ chức khóa học đánh giá khả năng nắm bắt của học viên và là điều kiện cần thiết để cấp chứng chỉ khóa học. Kết quả 100% học viên được cấp chứng chỉ. Thông qua khóa học đã giúp cho CBCCVC được giao làm nhiệm vụ thư ký ISO các cơ quan tham mưu triển khai áp dụng ISO tại đơn vị, đồng thời duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính của tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trên môi trường mạng nhằm tiếp tục cải cách nền hành chính và hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, hiện đại, phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn và quy định của pháp luật; tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước kiểm soát, quản lý được quá trình giải quyết công việc; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ hành chính công; góp phần đẩy nhanh quá trình cải cách thủ tục hành chính, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

                                                       

KS. Lê Hữu Dũng (Sở khoa học và công nghệ)