Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Khôi phục hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng từ tỉnh Kon Tum đi tỉnh Đắk Lắk và ngược lại
Ngày đăng: 23/11/2021  14:10
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 23/11/2021, Sở Giao thông vận tải có Văn bản số 2411 tổ chức khai thác vận tải hành khách bằng xe ô tô từ Kon Tum đi Đắk Lắk và ngược lại.

 

Theo đó, khôi phục hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô từ tỉnh Kon Tum đi tỉnh Đắk Lắk và ngược lại kể từ ngày 23/11/2021; đối với hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định tạm thời khai thác không quá 50% số chuyến xe trên tuyến theo biểu đồ đã phê duyệt.

 

Đối với đối với các vùng công bố dịch cấp độ 3 và cấp độ 4 tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô giữa hai địa phương; trừ các trường hợp đặc biệt được sự cho phép của cơ quan chức năng.

 

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên tuyến có trách nhiệm xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về phòng, chống dịch COVID-19; cam kết với lái xe trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tuyệt đối không đón khách tại vùng (khu vực, cụm dân cư, thôn/xóm, phường/xã, huyện….) công bố dịch cấp độ 3 và cấp độ 4 trên suốt hành trình vận chuyển.

 

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải; lập danh sách hành khách và lưu trữ tại đơn vị trong thời gian tối thiểu 21 ngày tại đơn vị để phục vụ truy vết khi cần thiết.

 

Thái Ninh