Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Ngày đăng: 23/11/2021  16:03
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 23/11, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tổng kết 20 năm việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại Hội trường Ngọc Linh

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh (Hội trường Ngọc Linh) có các đồng chí: Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; A Pớt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

 

Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, thu hút nhiều thành viên tham gia. Toàn tỉnh có 1 Liên hiệp Hợp tác xã (HTX), 194 HTX, 210 tổ hợp tác với hơn 11.000 thành viên tham gia hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội. Doanh thu dự kiến đến hết năm nay của các HTX trên địa bàn tỉnh 12 tỷ 110 triệu đồng. Doanh thu bình quân khoảng 1,5 tỷ đồng/HTX/năm. Thu nhập bình quân 41 triệu đồng/năm/lao động.

 

Nhìn chung, các HTX đã từng bước củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các HTX đã chú trọng đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; tích cực tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm với nhiều sản phẩm được công nhận, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, cùng với các thành phần kinh tế khác trở thành động lực quan trọng phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Luật Hợp tác xã năm 2012; bổ sung những giải pháp, kiến nghị, đề xuất để nâng cao hiệu quả xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, HTX trong thời gian tới.

 

Các đại biểu cho rằng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và Luật Hợp tác xã năm 2012 còn một số hạn chế như một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, HTX; công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt; một số địa phương chạy theo số lượng mà chưa chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX; việc động viên, khích lệ, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX chưa kịp thời; phần lớn HTX có quy mô nhỏ, phát triển không đồng đều; doanh thu và lợi nhuận thấp, chưa là đòn bẩy để thu hút nhiều thành viên vào HTX...

 

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và thống nhất hành động cho cả hệ thống chính trị, tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng với sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là phải đồng hành, hướng dẫn, tạo điều kiện để Nhân dân phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh.

 

Ngoài ra, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, trong đó Liên minh Hợp tác xã tỉnh phải thể hiện được vai trò dẫn dắt, là cầu nối giữa các HTX trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra về thi hành Luật Hợp tác xã và các chính sách đối với phát triển kinh tế tập thể, HTX. Thực hiện lồng ghép, kết hợp các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, huy động nguồn lực vào phát triển kinh tế tập thể, HTX. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng và phát triển HTX trên địa bàn, đảm bảo các HTX phải được thành lập và hoạt động thực chất, đúng Luật Hợp tác xã năm 2012, tránh tình trạng "đánh trống ghi tên".

 

Tiếp tục củng cố, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, HTX. Chú trọng phát triển HTX trong lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng, lợi thế như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trồng và chế biến dược liệu, cà phê... Việc xây dựng, phát triển các HTX phải gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và tái cơ cấu nông nghiệp; tăng cường liên kết hợp tác giữa HTX với doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác. Các HTX cần tiếp tục đầu tư, đổi mới trang thiết bị, ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, từng bước mở rộng quy mô, thu hút ngày càng nhiều thành viên tham gia vào kinh tế tập thể, HTX, góp phần tạo việc làm, làm ra nhiều sản phẩm hàng hóa, nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

Tiếp tục nghiên cứu, tháo gỡ chính sách về tài chính, tín dụng; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho các HTX. Tạo điều kiện thuận lợi để các HTX tiếp cận có hiệu quả các chính sách, nguồn lực đầu tư; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm để các HTX ổn định hoạt động và phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng, kinh tế tập thể nói chung, HTX nói riêng trên địa bàn tỉnh sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

 

Ghi nhận những thành tích đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân.

 

Dương Nương