Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Cấp độ dịch COVID-19 tỉnh tính đến ngày 22/11/2021
Ngày đăng: 23/11/2021  17:08
Mặc định Cỡ chữ
Tại Thông báo số 6118/TB-SYT ngày 23/11/2021, Sở Y tế cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh tính đến 00h00 ngày 22/11/2021.

 

1. Cấp xã:

 

94/102 xã, phường, thị trấn phân loại cấp độ 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới - vùng xanh).

 

08/102 xã, phường, thị trấn (xã Vinh Quang - thành phố Kon Tum; thị trấn Đăk Hà, xã Đăk La, Đăk Mar - huyện Đăk Hà; xã Đăk Hà, Ngọc Lây - huyện Tu Mơ Rông; xã Đăk Kan - huyện Ngọc Hồi; xã Đăk Trăm - huyện Đăk Tô) phân loại cấp độ 2 (nguy cơ trung bình - vùng vàng).

 

2. Cấp huyện:

 

10/10 huyện, thành phố phân loại cấp độ 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới - vùng xanh).

 

3. Cấp tỉnh:

 

Tỉnh Kon Tum phân loại cấp độ 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới - vùng xanh).

 

Tuấn Tài