Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 02 dự án chăn nuôi công nghệ khép kín
Ngày đăng: 25/11/2021  08:10
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/11/2021, UBND tỉnh ban hành hai Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 02 dự án chăn nuôi công nghệ khép kín trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể:

1. Tại Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 24/11/2021, UBND tỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Trang trại chăn nuôi công nghệ khép kín Hơ Moong của Công ty TNHH Ba Farm Kon Tum.

 

Theo đó, Nhà đầu tư: Công ty TNHH BA FARM Kon Tum, có địa chỉ trụ sở: Số 05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

 

Tên dự án đầu tư: Trang trại chăn nuôi công nghệ khép kín Hơ Moong.

 

Mục tiêu dự án: Chăn nuôi, hợp tác đầu tư chăn nuôi heo theo phương pháp nuôi công nghiệp hiện đại và mô hình khép kín, tạo ra sản phẩm chăn nuôi có chất lượng tốt, tạo công ăn việc làm cho người lao động, nhất là lao động địa phương.

 

Quy mô dự án: Diện tích đất dự kiến sử dụng: 245.300 m2; Công suất thiết kế: 5.000 con heo nái, tương đương 125.000 heo con/năm; Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Heo con giống. Tổng vốn đầu tư của dự án: 99, 6 tỷ đồng (trong đó: nguồn  vốn  góp  của Công  ty  là 19, 92 tỷ đồng, chiếm 20% tổng mức đầu tư; vốn vay là 79,68 tỷ đồng,chiếm 80% tổng mức đầu tư).

 

Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Kơ Tol, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

 

2. Tại Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 24/11/2021, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Trang trại chăn nuôi công nghệ khép kín Đăk Rơ Nga 2. Cụ thể:

 

Nhà đầu tư: Công ty TNHH BA FARM Đăk Tô, có địa chỉ trụ sở: Số 05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

 

Tên dự án đầu tư: Trang trại chăn nuôi công nghệ khép kín Đăk Rơ Nga 2. 

 

Mục tiêu dự án: Chăn nuôi, hợp tác đầu tư chăn nuôi heo theo phương pháp nuôi công nghiệp hiện đại và mô hình khép kín, tạo ra sản phẩm chăn nuôi có chất lượng tốt, tạo công ăn việc làm cho người lao động, nhất là lao động địa phương.

 

Quy mô dự án: Diện tích đất dự kiến sử dụng: 134.671,3 m2; Công suất thiết kế: Heo thịt thương phẩm 21.000 con/lứa tương đương 42.000 con/năm; Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Heo thịt thương phẩm. Tổng vốn đầu tư của dự án: 99 tỷ đồng (trong đó: Vốn góp của Công ty là 19,8 tỷ đồng, chiếm 20% tổng mức đầu tư. Vốn vay là 79, 2 tỷ đồng, chiếm 80% tổng mức đầu tư). 

 

Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Đăk Manh II, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

 

Hai Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Vũ Huệ - Thu Hằng