Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
Ngày đăng: 25/11/2021  13:54
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 25/11/2021, UBND tỉnh có Công văn số 4211/UBND-HTKT về việc triển khai sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Kon Tum và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh thuộc diện thu phí phải tham gia sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng thông qua việc gắn thẻ đầu cuối trên phương tiện xe ô tô và thanh toán qua tài khoản thu phí.

 

Hướng dẫn, tuyên truyền đến chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện: Tham gia dịch vụ thu phí điện tử không dừng, hạn chế thanh toán chi phí dịch vụ sử dụng đường bộ bằng hình thức thủ công (một dừng) tại các trạm thu phí đã vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng. Tuyệt đối không có hành vi gây rối, cản trở hoạt động thu phí, đặc biệt là tại các trạm đã lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

Giao các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo gắn thẻ đầu cuối đối với các phương tiện xe ô tô đang quản lý (kể cả các đơn vị trực thuộc) thuộc diện thu phí và gương mẫu tham gia dịch vụ thu phí điện tử không dừng, hạn chế thanh toán chi phí dịch vụ sử dụng đường bộ bằng hình thức thủ công (một dừng) tại các trạm thu phí đã vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng.

 

UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức tuyên truyền, vận động, yêu cầu chủ phương tiện giao thông trên địa bàn thuộc diện thu phí phải tham gia sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng thông qua việc gắn thẻ đầu cuối trên phương tiện xe ô tô và tham gia dịch vụ thu phí điện tử không dừng, hạn chế thanh toán chi phí dịch vụ sử dụng đường bộ bằng hình thức thủ công (một dừng) tại các trạm thu phí đã vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng./.

 

                                                                                     Lê Hằng – Minh Chấn