Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Quy định tạm thời cách xác định ca mắc COVID-19 trong cộng đồng
Ngày đăng: 25/11/2021  16:44
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 25/11/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh ban hành Công văn số 6162/CV-BCĐ về việc quy định tạm thời cách xác định ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại địa bàn tỉnh.

 

 Theo đó, nhằm thống nhất cách tính số ca mắc COVID-19 cộng đồng tại địa bàn tỉnh để áp dụng vào các tiêu chí đánh giá, phân loại cấp độ dịch, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quy định tạm thời cách xác định ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại địa bàn tỉnh, như sau:

 

Ca mắc COVID-19 được xác định là ca mắc cộng đồng tại địa bàn tỉnh khi điều tra dịch tễ xác định ca mắc này có nguồn lây nhiễm tại địa bàn tỉnh và chưa được cách ly kịp thời.

 

Các trường hợp mắc COVID-19 không ghi nhận là ca cộng đồng trên địa bàn tỉnh gồm: (1) Các trường hợp từ ngoài tỉnh về địa bàn tỉnh dương tính (+) với SARS-CoV-2 được điều tra dịch tễ xác định mắc do nguồn lây từ ngoài tỉnh (ca xâm nhập); (2) Các trường hợp từ ngoài tỉnh về đang được cách ly tập trung/cách ly tại nhà/tự theo dõi sức khỏe tại nhà dương tính (+) với SARS-CoV-2 (trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà phải có bản cam kết theo đúng quy định); (3) Các trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2; (4) Các trường hợp nhập cảnh vào địa bàn tỉnh dương tính (+) với SARS-CoV-2; (5) Các trường hợp trong khu vực phong tỏa có kết quả xét nghiệm từ lần thứ 2 trở đi dương tính (+) với SARS-CoV-2 (tính từ thời điểm khoanh vùng dịch tễ diện rộng). (6) Các trường hợp F1, F2 đã được cách ly tập trung/cách ly tại nhà/tự theo dõi sức khỏe tại nhà (trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà phải có bản cam kết theo đúng quy định) có kết quả xét nghiệm từ lần thứ 2 trở đi dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR.

 

Quy định sẽ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện phù hợp với các quy định của Trung ương và thực tiễn; được áp dụng từ 00 giờ 00, ngày 24/11/2021.

 

Trần Huệ