Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Tăng số chuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô tuyến Kon Tum - TP. Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 25/11/2021  19:45
Mặc định Cỡ chữ
Tại Văn bản số 2428/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 25/11/2021, Sở Giao thông vận tải tỉnh tổ chức lại khai thác vận tải hành khách bằng xe ô tô từ Kon Tum đi TP. Hồ Chí Minh và ngược lại.

 

Theo đó, tạm thời tổ chức lại khai thác tuyến vận tải hành khách cố định từ Kon Tum đi Thành phố Hồ Chí Minh (Bến xe Miền Đông cũ) và ngược lại kể từ ngày 26/11/2021 với tần suất khai thác tối đa như sau: Bến xe khách Kon Tum 04 chuyến; Bến xe khách huyện Ngọc Hồi và huyện KonPlông 02 chuyến.

 

Các đơn vị trên tuyến thực hiện chạy cách nhật giữa hai địa phương; trong trường hợp đơn vị đầu Thành phố Hồ Chí Minh hoặc đầu tỉnh Kon Tum không khai thác thì các đơn vị vận tải trên tuyến có nhu cầu khai thác chuyến đó trực tiếp đăng ký với bến xe để sắp xếp lịch khai thác đảm bảo tần suất như trên.

 

Về lịch chạy xe, tại bến xe khách Kon Tum, Công ty TNHH Minh Quốc 02 chuyến, HTX vận tải cơ giới hàng hóa và hành khách Tây Nguyên 02 chuyến; tại bến xe khách huyện Ngọc Hồi, Công ty TNHH Minh Quốc 01 chuyến, HTX vận tải cơ giới hàng hóa và hành khách Tây Nguyên 01 chuyến; tại bến xe khách Kon Plông, HTX vận tải cơ giới hàng hóa và hành khách Tây Nguyên 01 chuyến, Hợp tác xã vận tải Phượng Thu Măng Đen 01 chuyến.

 

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên tuyến có trách nhiệm xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về phòng, chống dịch COVID-19; cam kết với lái xe trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối không đón khách tại vùng công bố dịch cấp độ 3, cấp độ 4 trên suốt hành trình vận chuyển. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải theo quy định; lập danh sách hành khách và lưu trữ tại đơn vị trong thời gian tối thiểu 21 ngày tại đơn vị để phục vụ truy vết khi cần thiết.

 

Trước đó, Sở Giao thông vận tải đã thống nhất tạm thời tổ chức khai thác tuyến vận tải hành khách cố định từ tỉnh Kon Tum (Bến xe khách Kon Tum) đi Thành phố Hồ Chí Minh (Bến xe Miền Đông cũ) và ngược lại kể từ ngày 18/11/2021; tần suất khai thác tối đa không quá 3 chuyến/ngày tại mỗi đầu bến và thực hiện chạy cách nhật giữa hai địa phương.

 

Thái Ninh